Toppkollage

LKF bygger för framtiden

LKFs övergripande mål är att tillgodose lundabornas bostadsbehov och att alla områden hålls levande och utvecklas. Detta återspeglas i pågående förtätnings- och förädlingsprojekt i våra befintliga bostadsområden. Målsättningen med all ny- och ombyggnation är att LKF ska äga och förvalta husen i många år. Vi är därför angelägna om att allt vi bygger skall vara hållbart och långsiktigt.  

En viktig styrka för LKF är att ha en egen byggnadsavdelning med stor erfarenhet och kunskap om att leda och genomföra byggprojekt.

Nyproduktion av bostäder är en lång process med många olika parter inblandade. En nyproducerad bostad har ofta planerats, ritats och byggts över en tidsperiod om fem till tio år innan den är inflyttningsklar.

Idag genomförs många olika former av byggprojekt. Förutom bostäder bygger vi även verksamhetslokaler åt Lunds kommun, kommersiella lokaler åt näringsidkare m.m. LKF tilldelas och köper tomtmark av Lunds kommun. I enstaka fall köper vi även tomtmark av privata fastighetsägare.

    Följ våra byggprojekt på Instagram


Pågående projekt

Fossilen, Södra Råbylund

Fossilen, Södra Råbylund

Kvarteret Fossilen, i den sydöstra delen av Lund, blir ett grönskande område med närhet till såväl kommunikation som rekreation. På några minuter n...

Snickaren, Västra Lund

Snickaren, Västra Lund

I ett lugnt och grönt område med 50-talscharm  på Väster  i Lund, bygger vi 61 nya, ljusa hyreslägenheter. Adresserna är Hårlemans väg 6A-B och Van...

Arkivarien, Centrum

Arkivarien, Centrum

Alldeles i utkanten av Lunds centrum, längs Brunnsgatans östra del, bygger vi nya moderna seniorlägenheter och ett nytt äldreboende. Husen byggs...

Mineralen, Veberöd

Mineralen, Veberöd

I det sydvästra hörnet av populära Veberöd, där det gamla tegelbruket en gång låg, bygger vi 37 enplans radhus på 2-4 rum och kök ritade av Jaeneck...

Nymfen, Södra Råbylund

Nymfen, Södra Råbylund

                  Södra Råbylund   Flerfamiljshus   2017   2018 Serneke     (Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att...

Sofieberg, Tuna

Sofieberg, Tuna

På en sydvästvänd tomt alldeles  intill Tunaparken, strax nordväst om Tunaskolan, bygger vi 128 lägenheter i  hus på 5-6 våningar. 75 lägenheter sk...

Dokumentet, Centrum

Dokumentet, Centrum

           Arkivgatan och Brunnsgatan   Flerfamiljshus   2016   2018/2019     (Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att...Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg