Illustration på husen i kvarteret Gränden
Kartbild för: Gränden

Gränden

Nu startar produktionen av projektet Gränden, i området Offerkällan på Norra Fäladen. Utöver att skapa nya bostäder är en av grundtankarna att utveckla och förbättra miljön inom området, bland annat genom att göra den nedsänkta gatan tryggare och mer levande.

Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex kommer att vara inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Ett av de två återstående husen byggs på platsen där det som kallas Lillstugan finns. Lokala hyresgästföreningen, som disponerar Lillstugan, får istället en lokal i det nya huset. Det andra byggs där det i dag finns ett garage/förråd för bland annat trädgårdsmaskiner. Husen kommer att vara mellan två och sex våningar höga.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Norra Fäladen
Bostadsområde: Gränden
Adress: Sankt Hans gränd
Hustyp: Flefamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Inflyttning 2020
Arkitekt: Arkitekt: I gestaltningsskede: FOJAB arkitekter I detaljprojekteringsskede: Hultin & Lundquist AB (hus 1-6) NP Arkitekter KB (hus 7-8)
Antal lägenheter: Totalt 154 lägenheter + 10 servicelägenheter. Hyrs ut i två etapper. I etapp 1 är det 90 lägenheter och etapp 2 är det 64 lägenheter
Våningar: 8 hus med mellan 3-6 våningar
Hiss: Ja
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplan alternativt i souterrängplan. Några få lägenheter i huset S:t Hans gränd 58 (de som har loftgång) har förråd i lägenheten.
Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra i de befintliga parkeringsgaragen som nås från Sankt Hans gränd.
Cykelrum: Inga invändiga cykelrum finns. Cykelparkering finns utomhus under utskjutande tak.
Barnvagnsrum: Finns i varje trapphus
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I anslutning till husen finns en gemensam källsortering.
Hyresgästlokal: Hyresgästföreningen får ny lokal i bottenvåningen av detta huset på S:t Hans gränd 58.
Områdeskontor: Magistratsvägen 35
Illustration på husen i kvarteret Gränden
Illustration på husen i kvarteret Gränden