Toppkollage

LKF bygger för framtiden

LKFs övergripande mål är att tillgodose lundabornas bostadsbehov och att alla områden hålls levande och utvecklas. Detta återspeglas i pågående förtätnings- och förädlingsprojekt i våra befintliga bostadsområden. Målsättningen med all ny- och ombyggnation är att LKF ska äga och förvalta husen i många år. Vi är därför angelägna om att allt vi bygger skall vara hållbart och långsiktigt.  

En viktig styrka för LKF är att ha en egen byggnadsavdelning med stor erfarenhet och kunskap om att leda och genomföra byggprojekt.

Nyproduktion av bostäder är en lång process med många olika parter inblandade. En nyproducerad bostad har ofta planerats, ritats och byggts över en tidsperiod om fem till tio år innan den är inflyttningsklar.

Idag genomförs många olika former av byggprojekt. Förutom bostäder bygger vi även verksamhetslokaler åt Lunds kommun, kommersiella lokaler åt näringsidkare m.m. LKF tilldelas och köper tomtmark av Lunds kommun. I enstaka fall köper vi även tomtmark av privata fastighetsägare.


Pågående projekt

Dokumentet, Centrum

Dokumentet, Centrum

Alldeles i utkanten av Lunds centrum i hörnet av Arkivgatan och Brunnsgatan bygger vi kvarteret Dokumentet med fem individuellt gestaltade bostadsh...

Hammocken, Brunnshög

Hammocken, Brunnshög

Kvarteret Hammocken på södra Brunnshög byggs längs Brunnshögsgatan. Huset är uppdelat i fem trapphus med 105 nya hyresrätter på 1 - 4 rum och kök,...

Norra Bullerbyn, Norra Fäladen

Norra Bullerbyn, Norra Fäladen

Mitt mellan Norra Fäladens centrum och den uppväxta lummiga Borgarparken bygger vi två hus med hyresbostäder på 1- 4 rum och kök. De ljusa...

Gränden, Norra Fäladen

Gränden, Norra Fäladen

Mot slutet av året startar produktionen av projektet Gränden, i området Offerkällan på Norra Fäladen. Utöver att skapa nya bostäder är en av...

Klockaren, Dalby

Klockaren, Dalby

              Dalby Flerfamiljshus 2018 2020 MVB Syd AB   (Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under...

Xplorion, Brunnshög

Xplorion, Brunnshög

Hållbart boende på Södra Brunnshög Längs den planerade spårvägsgatan på Södra Brunnshög kommer vi att bygga en ny typ av hyresrätter med inriktning...

Kryptan, Södra Sandby

Kryptan, Södra Sandby

Kryptan omfattar ett helt nytt kvarter centralt i Södra Sandby med bland annat en ny vårdcentral, femtio lägenheter i varierande storlekar,...

Temporära bostäder

Temporära bostäder

LKF  bygger tillfälliga bostäder på fyra olika platser i kommunen. Kommunen kommer att hyra lägenheterna av LKF för att sedan hyra ut dem till...

Äldreboende

Äldreboende

Solhem, Genarp Vi ska göra en ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Solhem. Äldreboendet består idag av 2 enheter med 18 respektive 9 lägenhete...Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg