Toppkollage

LKF bygger för framtiden

LKFs övergripande mål är att tillgodose lundabornas bostadsbehov och att alla områden hålls levande och utvecklas. Detta återspeglas i pågående förtätnings- och förädlingsprojekt i våra befintliga bostadsområden. Målsättningen med all ny- och ombyggnation är att LKF ska äga och förvalta husen i många år. Vi är därför angelägna om att allt vi bygger skall vara hållbart och långsiktigt.  

En viktig styrka för LKF är att ha en egen byggnadsavdelning med stor erfarenhet och kunskap om att leda och genomföra byggprojekt.

Nyproduktion av bostäder är en lång process med många olika parter inblandade. En nyproducerad bostad har ofta planerats, ritats och byggts över en tidsperiod om fem till tio år innan den är inflyttningsklar.

Idag genomförs många olika former av byggprojekt. Förutom bostäder bygger vi även verksamhetslokaler åt Lunds kommun, kommersiella lokaler åt näringsidkare m.m. LKF tilldelas och köper tomtmark av Lunds kommun. I enstaka fall köper vi även tomtmark av privata fastighetsägare.

    Följ våra byggprojekt på Instagram


Pågående projekt

Dokumentet, Centrum

Dokumentet, Centrum

Alldeles i utkanten av Lunds centrum i hörnet av Arkivgatan och Brunnsgatan bygger vi kvarteret Dokumentet med fem individuellt gestaltade bostadsh...

Hammocken, Brunnshög

Hammocken, Brunnshög

Kvarteret Hammocken på södra Brunnshög byggs längs Brunnshögsgatan. Huset är uppdelat i fem trapphus med 118 nya hyresrätter på 1 - 4 rum och kök....

Mineralen, Veberöd

Mineralen, Veberöd

I det sydvästra hörnet av populära Veberöd, där det gamla tegelbruket en gång låg, bygger vi 37 enplans radhus på 2-4 rum och kök ritade av Jaeneck...

Norra Bullerbyn, Norra Fäladen

Norra Bullerbyn, Norra Fäladen

Projektet omfattar förtätning vid Fäladstorget. Den byggnad som tidigare inrymde Vård- & omsorgsförvaltningen är riven och ersätts nu med...

Nymfen, Södra Råbylund

Nymfen, Södra Råbylund

Kvarteret Nymfen, med sina grönskande omgivningar, ligger beläget i den nya stadsdelen Södra Råbylund. Lund centrum nås på cirka 10 min med cykel o...

Sofieberg, Tuna

Sofieberg, Tuna

På en sydvästvänd tomt alldeles  intill Tunaparken, strax nordväst om Tunaskolan, bygger vi 128 lägenheter i  hus på 5-6 våningar. 75 lägenheter sk...

Temporära bostäder

Temporära bostäder

LKF ska  bygga tillfälliga bostäder på fyra olika platser i kommunen. Kommunen kommer att hyra lägenheterna av LKF för att sedan hyra ut dem till...

Äldreboende

Äldreboende

Solhem, Genarp Vi ska göra en ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Solhem. Äldreboendet består idag av 2 enheter med 18 respektive 9 lägenhete...Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg