Ombyggnad av kv Eddan

I den östra delen av Lund ligger bostadsområdet Linero och kvarteren Eddan och Havamal. Husen i kvarteren ritades av Sten Samuelson och uppfördes under 1969-1972. Området består av 28 trevåningslängor med totalt 681 lägenheter. Den korsande Vikingavägen delar området i två delar,  på södra sidan Eddan och på den norra sidan Havamal.

Fastigheterna är snart 50 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. LKF planerar därför för ett ombyggnadsprojekt med renovering av badrum med nytt kakel och klinker, nya avlopps- och vattenstammar, ny el i lägenheterna, renovering av ventilation med mera.  


Vad ska vi göra?

LÄGENHETERNA        

 • Komplett badrumsrenovering.
 • Införa individuell varmvattenmätning.
 • Nytt kök i 1 rum och kokskåp.
 • Ny el med jordfelsbrytare
 • Byte av vissa fönster på plan 1 och 2
  (söder sidan).
 • Byte av tamburdörr
 • Balkonginglasning erbjuds som tillval
 • Byte av termostat
 • Hallen målas om

FASTIGHETEN

 • Stambyte och utbyte av vattenledningarna
 • Renovering av värmesystemet.
 • Ny utvändig belysning.
 • Renovering av ventilation
 • Tvättning av fasad
 • Byte av takpapp samt tilläggsisolering av vind
 • Nytt tak ovan balkongerna på plan 3  
 • Befintlig inglasning på plan 3 byts.
 • Solceller installeras (ca 500kvm)
 • Matkällarförråd avvecklas

ENTRÉ & TRAPPHUS

 • Förnyelse av entréer
 • Passagesystem med ”tag”
 • Postboxar vid entré
 • Tidningshållare vid dörr             
 • Ommålning av trapphus
 • Nya barnvagnsförråd
 • Digitalt bokningssystem för tättstugor

 UTEMILJÖ

 • Två aktivitetsytor: ett torg med grillplats och
  lekplats samt en trädgård med odling och fruktträd.
 • UWS (underjordisk sophanteringsystem).
  Miljöhusen i området tas bort.
 • Hårdgjorda ytor renoveras med
  ny betong framför entré och ny asfalt.
 • Komplettering av mer belysning.
 • Fler sittplatser


I HLU-väljaren kan du kombinera köksluckor, bänkskivor, kakel, golv och tapeter med mera till din lägenhet när det är dags för dig att göra dina HLU-val.

HLU-väljaren
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg