Äldreboende

Solhem

Solhem, Genarp

Vi ska göra en ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Solhem. Äldreboendet består idag av 2 enheter med 18 respektive 9 lägenheter, varav den mindre enheten är för personer med demenssjukdomar. Huset uppfördes 1963 och har sedan dess byggts till med en kontorsdel för personal.

Vi ska riva kontorstillbyggnaden och bygga två nya SÄBO enheter i två våningar med vardera 10 lägenheter och med solceller på taket.

Vi ska också renovera det befintliga äldreboendet med både installationer och ytskikt för nya verksamhetslokaler till Demensavdelning, Hemvården och Träffpunkten.

Marken skall upprustas med bland annat ny belysning och vattenspel samt invändig och utvändig sanering av hälso- och miljöfarliga gifter som PCB, asbest m m.

Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg