Hammocken

Hammocken, Brunnshög

Kvarteret Hammocken på södra Brunnshög byggs längs Brunnshögsgatan. Huset är uppdelat i fem trapphus med 105 nya hyresrätter på 1 - 4 rum och kök, samt 13 servicelägenheter som hyrs av Vård- och Omsorgsförvaltningen.  Merparten av lägenheter nås via trapphus och några via loftgångar.

Ett stort antal lägenheter får ett burspråk som hänger ut över Brunnshögsgatan där spårvagnen stannar nästan utanför porten.  Färgsättningen på byggnaden inspireras av nederländska konstnärer som Rietveld och Mondriaan.

I kvarteret ska vi också bygga en förskola med fem avdelningar med gemensam innergård som kan användas av våra hyresgäster när förskolan är stängd.

Även två butikslokaler och ett underjordiskt garage med plats till bilar, cyklar och förråd byggs i kvarteret.

I källaren under husen finns 50 parkeringsplatser och två MC platser. Uthyrningen av dessa görs efter det att samtliga lägenheter är uthyrda. Parkeringsplatserna fördelas efter köpoäng i vår fordonskö. Står du inte i kön redan idag rekommenderar vi att du ställer dig i kön så fort som möjligt.


 

             

LägeBrunnshögsgatan


 Flerfamiljshus


 2017

 


November 2019


Serneke AB

 


(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Adress Våning Rum Yta Hyra Planlösning/
Objektnr
Brunnshögsgatan 14 A 3 1 Rum och kök F 37 5392 4201-14-0131
Brunnshögsgatan 14 A 4 1 Rum och kök F 37 5392 4201-14-0141
Brunnshögsgatan 14 A 5 1 Rum och kök F 37 5392 4201-14-0151
Brunnshögsgatan 14 A 4 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0146
Brunnshögsgatan 14 A 5 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0154
Brunnshögsgatan 14 A 2 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0124
Brunnshögsgatan 14 A 2 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0127
Brunnshögsgatan 14 A 3 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0136
Brunnshögsgatan 14 A 1 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0113
Brunnshögsgatan 14 A 1 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0114
Brunnshögsgatan 14 A 1 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0115
Brunnshögsgatan 14 A 1 3 Rum och kök F 86 9850 4201-14-0111
Brunnshögsgatan 14 A 2 3 Rum och kök F 85 9773 4201-14-0122
Brunnshögsgatan 14 A 2 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0125
Brunnshögsgatan 14 A 2 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0126
Brunnshögsgatan 14 A 3 3 Rum och kök F 79 9312 4201-14-0132
Brunnshögsgatan 14 A 3 3 Rum och kök F 86 9850 4201-14-0133
Brunnshögsgatan 14 A 3 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0134
Brunnshögsgatan 14 A 3 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0135
Brunnshögsgatan 14 A 4 3 Rum och kök F 79 9312 4201-14-0142
Brunnshögsgatan 14 A 4 3 Rum och kök F 86 9850 4201-14-0143
Brunnshögsgatan 14 A 4 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0144
Brunnshögsgatan 14 A 4 3 Rum och kök F 80 9389 4201-14-0145
Brunnshögsgatan 14 A 5 3 Rum och kök F 79 9312 4201-14-0152
Brunnshögsgatan 14 A 5 3 Rum och kök F 85 9773 4201-14-0153
Brunnshögsgatan 14 A 2 4 Rum och kök F 97 11039 4201-14-0123
Brunnshögsgatan 14 A 1 4 Rum och kök F 97 11039 4201-14-0112
Brunnshögsgatan 14 A 2 4 Rum och kök F 104 11577 4201-14-0121
Brunnshögsgatan 14 B 2 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0224
Brunnshögsgatan 14 B 2 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0225
Brunnshögsgatan 14 B 1 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0211
Brunnshögsgatan 14 B 1 1 Rum och kök F 36 5316 4201-14-0212
Brunnshögsgatan 14 B 1 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0213
Brunnshögsgatan 14 B 3 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0234
Brunnshögsgatan 14 B 3 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0235
Brunnshögsgatan 14 B 4 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0244
Brunnshögsgatan 14 B 4 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0245
Brunnshögsgatan 14 B 5 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0254
Brunnshögsgatan 14 B 5 1 Rum och kök F 30 4854 4201-14-0255
Brunnshögsgatan 14 B 5 2 Rum och kök F 51 6880 4201-14-0256
Brunnshögsgatan 14 B 5 2 Rum och kök F 60 7572 4201-14-0257
Brunnshögsgatan 14 B 4 2 Rum och kök F 51 6880 4201-14-0246
Brunnshögsgatan 14 B 4 2 Rum och kök F 60 7572 4201-14-0247
Brunnshögsgatan 14 B 5 2 Rum och kök F 48 6650 4201-14-0251
Brunnshögsgatan 14 B 5 2 Rum och kök F 65 8264 4201-14-0252
Brunnshögsgatan 14 B 5 2 Rum och kök F 52 6957 4201-14-0253
Brunnshögsgatan 14 B 3 2 Rum och kök F 51 6880 4201-14-0236
Brunnshögsgatan 14 B 3 2 Rum och kök F 60 7572 4201-14-0237
Brunnshögsgatan 14 B 4 2 Rum och kök F 49 6727 4201-14-0241
Brunnshögsgatan 14 B 4 2 Rum och kök F 64 7880 4201-14-0242
Brunnshögsgatan 14 B 4 2 Rum och kök F 52 6957 4201-14-0243
Brunnshögsgatan 14 B 1 2 Rum och kök F 51 6880 4201-14-0214
Brunnshögsgatan 14 B 1 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0215
Brunnshögsgatan 14 B 2 2 Rum och kök F 44 6342 4201-14-0221
Brunnshögsgatan 14 B 2 2 Rum och kök F 60 7572 4201-14-0222
Brunnshögsgatan 14 B 2 2 Rum och kök F 52 6957 4201-14-0223
Brunnshögsgatan 14 B 2 2 Rum och kök F 51 6880 4201-14-0226
Brunnshögsgatan 14 B 2 2 Rum och kök F 55 7188 4201-14-0227
Brunnshögsgatan 14 B 3 2 Rum och kök F 49 6727 4201-14-0231
Brunnshögsgatan 14 B 3 2 Rum och kök F 64 7880 4201-14-0232
Brunnshögsgatan 14 B 3 2 Rum och kök F 52 6957 4201-14-0233
Brunnshögsgatan 16 A 2 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0124
Brunnshögsgatan 16 A 2 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0125
Brunnshögsgatan 16 A 3 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0134
Brunnshögsgatan 16 A 3 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0135
Brunnshögsgatan 16 A 4 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0144
Brunnshögsgatan 16 A 4 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0145
Brunnshögsgatan 16 A 5 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0154
Brunnshögsgatan 16 A 5 1 Rum och kök F 30 4854 4201-16-0155
Brunnshögsgatan 16 A 5 2 Rum och kök F 50 6803 4201-16-0156
Brunnshögsgatan 16 A 5 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0157
Brunnshögsgatan 16 A 4 2 Rum och kök F 50 6803 4201-16-0146
Brunnshögsgatan 16 A 4 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0147
Brunnshögsgatan 16 A 5 2 Rum och kök F 48 6650 4201-16-0151
Brunnshögsgatan 16 A 5 2 Rum och kök F 63 7803 4201-16-0152
Brunnshögsgatan 16 A 5 2 Rum och kök F 54 7111 4201-16-0153
Brunnshögsgatan 16 A 3 2 Rum och kök F 50 6803 4201-16-0136
Brunnshögsgatan 16 A 3 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0137
Brunnshögsgatan 16 A 4 2 Rum och kök F 49 6727 4201-16-0141
Brunnshögsgatan 16 A 4 2 Rum och kök F 63 7803 4201-16-0142
Brunnshögsgatan 16 A 4 2 Rum och kök F 54 7111 4201-16-0143
Brunnshögsgatan 16 A 2 2 Rum och kök F 50 6803 4201-16-0126
Brunnshögsgatan 16 A 2 2 Rum och kök F 55 7188 4201-16-0127
Brunnshögsgatan 16 A 3 2 Rum och kök F 49 6727 4201-16-0131
Brunnshögsgatan 16 A 3 2 Rum och kök F 63 7803 4201-16-0132
Brunnshögsgatan 16 A 3 2 Rum och kök F 54 7111 4201-16-0133
Brunnshögsgatan 16 A 2 2 Rum och kök F 44 6342 4201-16-0121
Brunnshögsgatan 16 A 2 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0122
Brunnshögsgatan 16 A 2 2 Rum och kök F 54 7111 4201-16-0123
Brunnshögsgatan 16 B 2 1 Rum och kök F 35 5239 4201-16-0226
Brunnshögsgatan 16 B 3 1 Rum och kök F 35 5239 4201-16-0236
Brunnshögsgatan 16 B 4 1 Rum och kök F 35 5239 4201-16-0243
Brunnshögsgatan 16 B 5 1 Rum och kök F 35 5239 4201-16-0253
Brunnshögsgatan 16 B 4 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0242
Brunnshögsgatan 16 B 5 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0252
Brunnshögsgatan 16 B 3 2 Rum och kök F 59 7495 4201-16-0235
Brunnshögsgatan 16 B 3 2 Rum och kök F 65 8264 4201-16-0231
Brunnshögsgatan 16 B 3 2 Rum och kök F 65 8264 4201-16-0232
Brunnshögsgatan 16 B 2 2 Rum och kök F 65 8264 4201-16-0221
Brunnshögsgatan 16 B 2 2 Rum och kök F 65 8264 4201-16-0222
Brunnshögsgatan 16 B 2 4 Rum och kök F 80 9539 4201-16-0223
Brunnshögsgatan 16 B 3 4 Rum och kök F 80 9539 4201-16-0233
Brunnshögsgatan 16 B 3 4 Rum och kök F 89 10423 4201-16-0234
Brunnshögsgatan 16 B 5 4 Rum och kök F 88 10346 4201-16-0251
Brunnshögsgatan 16 B 4 4 Rum och kök F 88 10346 4201-16-0241

Brunnshögsgatan 14 A

1 Rum och kök F

Yta:

37

Våning:

3

Hyra:

5392

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0131

Brunnshögsgatan 14 A

1 Rum och kök F

Yta:

37

Våning:

4

Hyra:

5392

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0141

Brunnshögsgatan 14 A

1 Rum och kök F

Yta:

37

Våning:

5

Hyra:

5392

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0151

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

4

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0146

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

5

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0154

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

2

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0124

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

2

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0127

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

3

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0136

Brunnshögsgatan 14 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

1

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0113

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

1

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0114

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

1

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0115

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

86

Våning:

1

Hyra:

9850

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0111

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

85

Våning:

2

Hyra:

9773

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0122

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

2

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0125

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

2

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0126

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

79

Våning:

3

Hyra:

9312

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0132

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

86

Våning:

3

Hyra:

9850

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0133

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

3

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0134

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

3

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0135

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

79

Våning:

4

Hyra:

9312

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0142

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

86

Våning:

4

Hyra:

9850

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0143

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

4

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0144

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

4

Hyra:

9389

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0145

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

79

Våning:

5

Hyra:

9312

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0152

Brunnshögsgatan 14 A

3 Rum och kök F

Yta:

85

Våning:

5

Hyra:

9773

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0153

Brunnshögsgatan 14 A

4 Rum och kök F

Yta:

97

Våning:

2

Hyra:

11039

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0123

Brunnshögsgatan 14 A

4 Rum och kök F

Yta:

97

Våning:

1

Hyra:

11039

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0112

Brunnshögsgatan 14 A

4 Rum och kök F

Yta:

104

Våning:

2

Hyra:

11577

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0121

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

2

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0224

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

2

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0225

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

1

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0211

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

36

Våning:

1

Hyra:

5316

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0212

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

1

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0213

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

3

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0234

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

3

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0235

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

4

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0244

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

4

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0245

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

5

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0254

Brunnshögsgatan 14 B

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

5

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0255

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

51

Våning:

5

Hyra:

6880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0256

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

60

Våning:

5

Hyra:

7572

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0257

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

51

Våning:

4

Hyra:

6880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0246

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

60

Våning:

4

Hyra:

7572

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0247

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

48

Våning:

5

Hyra:

6650

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0251

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

65

Våning:

5

Hyra:

8264

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0252

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

52

Våning:

5

Hyra:

6957

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0253

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

51

Våning:

3

Hyra:

6880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0236

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

60

Våning:

3

Hyra:

7572

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0237

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

49

Våning:

4

Hyra:

6727

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0241

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

64

Våning:

4

Hyra:

7880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0242

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

52

Våning:

4

Hyra:

6957

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0243

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

51

Våning:

1

Hyra:

6880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0214

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

1

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0215

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

44

Våning:

2

Hyra:

6342

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0221

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

60

Våning:

2

Hyra:

7572

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0222

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

52

Våning:

2

Hyra:

6957

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0223

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

51

Våning:

2

Hyra:

6880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0226

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

2

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0227

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

49

Våning:

3

Hyra:

6727

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0231

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

64

Våning:

3

Hyra:

7880

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0232

Brunnshögsgatan 14 B

2 Rum och kök F

Yta:

52

Våning:

3

Hyra:

6957

Planlösning/
Objektnr:

4201-14-0233

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

2

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0124

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

2

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0125

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

3

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0134

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

3

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0135

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

4

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0144

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

4

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0145

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

5

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0154

Brunnshögsgatan 16 A

1 Rum och kök F

Yta:

30

Våning:

5

Hyra:

4854

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0155

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

50

Våning:

5

Hyra:

6803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0156

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

5

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0157

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

50

Våning:

4

Hyra:

6803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0146

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

4

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0147

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

48

Våning:

5

Hyra:

6650

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0151

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

63

Våning:

5

Hyra:

7803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0152

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

54

Våning:

5

Hyra:

7111

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0153

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

50

Våning:

3

Hyra:

6803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0136

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

3

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0137

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

49

Våning:

4

Hyra:

6727

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0141

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

63

Våning:

4

Hyra:

7803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0142

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

54

Våning:

4

Hyra:

7111

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0143

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

50

Våning:

2

Hyra:

6803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0126

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

55

Våning:

2

Hyra:

7188

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0127

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

49

Våning:

3

Hyra:

6727

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0131

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

63

Våning:

3

Hyra:

7803

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0132

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

54

Våning:

3

Hyra:

7111

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0133

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

44

Våning:

2

Hyra:

6342

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0121

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

2

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0122

Brunnshögsgatan 16 A

2 Rum och kök F

Yta:

54

Våning:

2

Hyra:

7111

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0123

Brunnshögsgatan 16 B

1 Rum och kök F

Yta:

35

Våning:

2

Hyra:

5239

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0226

Brunnshögsgatan 16 B

1 Rum och kök F

Yta:

35

Våning:

3

Hyra:

5239

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0236

Brunnshögsgatan 16 B

1 Rum och kök F

Yta:

35

Våning:

4

Hyra:

5239

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0243

Brunnshögsgatan 16 B

1 Rum och kök F

Yta:

35

Våning:

5

Hyra:

5239

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0253

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

4

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0242

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

5

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0252

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

59

Våning:

3

Hyra:

7495

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0235

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

65

Våning:

3

Hyra:

8264

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0231

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

65

Våning:

3

Hyra:

8264

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0232

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

65

Våning:

2

Hyra:

8264

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0221

Brunnshögsgatan 16 B

2 Rum och kök F

Yta:

65

Våning:

2

Hyra:

8264

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0222

Brunnshögsgatan 16 B

4 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

2

Hyra:

9539

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0223

Brunnshögsgatan 16 B

4 Rum och kök F

Yta:

80

Våning:

3

Hyra:

9539

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0233

Brunnshögsgatan 16 B

4 Rum och kök F

Yta:

89

Våning:

3

Hyra:

10423

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0234

Brunnshögsgatan 16 B

4 Rum och kök F

Yta:

88

Våning:

5

Hyra:

10346

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0251

Brunnshögsgatan 16 B

4 Rum och kök F

Yta:

88

Våning:

4

Hyra:

10346

Planlösning/
Objektnr:

4201-16-0241
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg