Temporära bostäderLKF  bygger tillfälliga bostäder på fyra olika platser i kommunen. Kommunen kommer att hyra lägenheterna av LKF för att sedan hyra ut dem till nyanlända som Lunds kommun har anvisats. Kommunen hyr bostäderna av LKF i tio år med möjlighet till förlängning i fem år. 

De fyra platserna där de tillfälliga bostäderna byggs är nära Nettobutiken på Väster, i slutet av Vikingavägen på Linero, på järnvägsområdet i Dalby, samt i centrala Veberöd. I Dalby äger LKF tomtmarken, på de tre övriga platserna byggs bostäderna på mark som ägs av Lunds kommun. På varje område byggs 24 lägenheter fördelade på två huskroppar, totalt 96 lägenheter.

 

Fakta/ ANVISNINGSLAGEN

  • Den så kallade anvisningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att landets kommuner är skyldiga att, efter anvisning från Migrationsverket, ta emot nyanlända som har beviljats tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och som bor på flyktingförläggning.
  • Hur många personer som anvisas till respektive kommun beror bland annat på hur många personer kommunerna tidigare har tagit emot. Eftersom Lunds kommun har tagit emot relativt få nyanlända de senaste åren har kommunen anvisats förhållandevis många nyanlända, 378 för 2016 och 554 för 2017. För 2018 väntas betydligt färre anvisningar.
  • Nyanlända flyktingar som inte har egen inkomst har i avvaktan på detta etableringsstöd av staten.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg