Gränden

Gränden, Norra Fäladen

Mot slutet av året startar produktionen av projektet Gränden, i området Offerkällan på Norra Fäladen. Utöver att skapa nya bostäder är en av grundtankarna att utveckla och förbättra miljön inom området, bland annat genom att göra den nedsänkta gatan tryggare och mer levande.

Området omfattar 164 nya lägenheter, varav tio stycken är servicelägenheter i en separat byggnad (till vård- och omsorgsförvaltningeninom Lunds kommun). Lägenheterna kommer att vara allt från ettor till fyror och variera från 31 kvadratmeter till 78 kvadratmeter. Ett gruppboende med sex lägenheter skapas också.

Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex kommer att vara inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Ett av de två återstående husen byggs på platsen där det som kallas Lillstugan finns. Lokala hyresgästföreningen, som disponerar Lillstugan, får istället en lokal i det nya huset. Det andra byggs där det i dag finns ett garage/förråd för bland annat trädgårdsmaskiner. Husen kommer att vara mellan två och sex våningar höga.

            

LägeSankt Hans gränd


 Flerfamiljshus


 2018

 


2020


 


(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg