Upphandling

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom LKF skall ske utifrån gällande lagstiftning, affärsmässighet och företagets övergripande syfte.

All upphandling ska följa ”Lagen om offentlig upphandling”, vanligen förkortad LOU.  För att läsa om LOU och upphandlingsregler besök Konkurrensverkets hemsida.

När det gäller nyproduktion och större ombyggnader upphandlas dessa som enskilda projekt och intresserade entreprenörer ges möjlighet att lämna anbud. Annonsering av aktuella projekt sker alltid i en elektronisk databas enligt bestämmelserna i LOU.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg