Bostadsanpassning


För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag till anpassningsåtgärder i din lägenhet, måste du ha vårt medgivande till att du får göra de sökta återgärderna.

Gör så här:

  1. Fyll i denna blankett 
  2. Skicka eller lämnar den på ditt områdeskontor. Du kan också e-posta den till info@lkf.se.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg