Toppkollage

Flytta ut

Viktig information till dig som flyttar ut

För att underlätta för dig som flyttar ut har vi samlat ihop lite information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten. Det mesta kan du läsa i broschyren "Viktig information till dig som flyttar", som du hittar i pdf-format i högerkolumnen. Nedan följer ytterligare några saker att tänka på inför flytten.

Besiktning av din lägenhet

När vi har fått din uppsägning skickar vi hem en bekräftelse till dig. I bekräftelsen hittar du namn och telefonnummer till den som ska besiktiga din lägenhet. Du kan ringa och boka besiktning så fort du fått bekräftelsen.

Visning av din lägenhet

Som hyresgäst är du skyldig att visa din lägenhet för de som erbjudits visning av LKF. Visningstiden är 7 dagar och sker cirka 10 dagar efter uppsägningsdagen. Ditt namn och telefonnummer lämnas ut till de som erbjudits visning, så att de kan kontakta dig. Du blir kontaktad av de sökande som har fått erbjudande om lägenheten. Du bokar sedan själv dag och tid som passar dig. Har du inte möjlighet att visa lägenheten måste du kontakta din uthyrare.

Nycklar

Lämna alla lägenhetsnycklar samt eventuella tvättstuge-, källar- och garagenycklar till områdeskontoret. Nycklarna ska lämnas senast klockan 12.00 den 1:a vardagen i månaden. Om du flyttar på en lördag, söndag eller annan helgdag ska nycklarna lämnas senast klockan 12 närmast följande vardag. Samtliga nycklar ska vara originalnycklar.

Hemförsäkring

Har du tecknat hemförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne och betalar din premie via din hyresavi upphör försäkringen att gälla när du flyttar från LKF. Om du flyttar till ny lägenhet inom LKF flyttas hemförsäkringen över till den nya lägenheten.

Flyttbilar

Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Flytt av el, gas och telefon

Kontakta din el- och gasleverantör och upplys dem om att du ska flytta och vill beställa en slutavläsning.

Kraftringen, tel. 020-32 61 00 eller hemsida www.kraftringen.se

Skånska Energi AB, tel. 046 – 50 700 eller hemsida www.skanska-energi.se

E.ON, tel. 040 – 22 24 24 eller hemsida www.eon.se

Du måste även anmäla flytt av dina telefon– och bredbandsabonnemang. Kontakta dina leverantörer av energi, telefon och Internet för mer information.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg