Grannsamverkan

Grannsamverkan

Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra bostadsområden. Genom olika  åtgärder försöker vi skapa en trivsam miljö runt våra bostadhus. Som hyresgäst kan du också var med i trygghetsarbetet genom att starta Grannsamverkan.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Läs mer om hur du startar och driver Grannsamverkan och vad du och dina grannar kan göra för att förebygga brott.


Huskurage - Hjälp till grannar som utsätts för våld

Huskurage

Vi inför Huskurage i våra bostadsområden; en modell för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. I praktiken handlar det om att ge grannar en metod och råg i ryggen att våga agera, för att färre ska fara illa.

Huskurage finns redan i många andra bostadsföretag och kommuner runt om i landet. I Lund har bland annat hyresgäster, politiker och kvinnojouren föreslagit att LKF ska ansluta sig till Huskurage. LKF och Hyresgästföreningen är överens om att införa konceptet successivt.

Idén är enkel. I samtliga trapphus kommer ett anslag att sättas upp, med några tydliga punkter kring hur du kan agera när du hör ljud som får dig att tro att allt inte står rätt till hos en granne. Det kan räcka med att knacka på för att förhindra våld och till och med rädda liv.

– För oss är det viktigt att på olika sätt arbeta för en större trygghet i våra bostadsområden. Huskurage skickar en viktig signal till våra hyresgäster. Vi vill att det ska vara ok att lägga sig i och för dem som blir utsatta vill vi visa att det finns människor runt dem som ser deras problem, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

Hyresgästföreningen i Lund stöttar införandet av Huskurage.
– Det handlar om att hyresgästerna ska bry sig om varandra och att man via anslaget i porten ska veta hur man ska agera. Det finns säkert många som vill agera redan, men som drar sig för att göra det för att de kanske blir ställda eller inte vet vad de ska göra. Det handlar inte om att vara polis, utan att uppmärksamma att man bryr sig och ger sig till känna. Vi vill helt enkelt stärka civilkuraget, säger Bengt Karlsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Lund.

Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg