Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andra hand

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andra hand. Du måste ha LKFs tillstånd för att göra detta. För att få tillstånd krävs bland annat att du har godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort.

Ansök skriftligen
Fyll i ansökan  och bifoga handlingar som styrker att du har godtagbara skäl för uthyrning. Skicka ansökningshandlingarna till din uthyrare, som sedan gör en bedömning om uthyrningen kan beviljas. Om LKF lämnar sitt tillstånd för uthyrning vill vi att du lämnar in en kopia på det andrahandsavtal som du har tecknat med andrahandshyresgästen.

Ansvar
Som förstahandshyresgäst ansvarar du gentemot LKF för din andrahands-hyresgäst. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter hyres-betalningarna eller får klagomål vänder vi oss i första hand till dig. Ta därför alltid referenser på den du vill hyra ut till.

En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad. Försök försäkra dig om att andrahandshyresgästen har någonstans att ta vägen när andrahandsuthyrningen upphör.

Hyran
I princip kan du inte ta mer i hyra än vad du själv betalar. Viss ersättning för möblemang och husgeråd är godkänt. Hyresnivån kan prövas av hyresnämnden. Om du har tagit för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.

Hemförsäkring
Se till att både du och andrahandshyresgästen har hemförsäkring.

Sök alltid tillstånd att hyra ut
Att hyra ut sin bostad i andra hand utan hyresvärdens tillstånd betraktas i hyreslagen som mycket allvarligt och kan leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Det är också till stor nackdel för en person som söker egen bostad hos LKF om personen har bott i andra hand hos LKF utan vårt tillstånd.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg