-

Hyran

Beräkning av hyra

Hyrorna för huvuddelen av LKFs lägenheter är från och med 2013-04-01 beräknade enligt den så kallade Lundamodellen. Du kan läsa mer om denna genom att följa länken till höger. Varje hyresgäst, vars hyra är beräknad på detta sätt, kan på Mina sidor läsa vilka hyresgrundande egenskaper som gäller för lägenheten.

Betalning av hyra

Din hyra ska betalas i förskott varje månad. Förfallodagen är alltid den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser. LKF skickar ut hyresavier omkring den 22:e (eller närmast efterföljande vardag) varje månad. Den som inte betalar i tid riskerar att förlora hyresrätten och bli avhyst från lägenheten.

Vill du ha din faktura med e-post kontaktar du vår Kundtjänst på telefon
046 - 35 85 00 eller info@lkf.se.

LKF kan behöva fakturera sådant som ligger utanför hyran såsom beställning av extranycklar, parkeringstillstånd, tidigarelagd underhåll m.m. I de fallen läggs beloppen på nästkommande hyresavi.

Du kan välja att betala din hyra med e-faktura och/eller Autogiro.


Frågor och svar

  På vilka sätt kan hyran betalas?

 • Internetbank

  Tänk på att uppge rätt OCR-nummer (referensnummer) när hyran betalas via Internet. Varje månads OCR-nummer är unikt. OCR-numret finns längst ner till vänster på hyresavin. Har du inget OCR-numret så ta kontakt med  LKF eller logga in på Mina Sidor. Under rubriken Min hyra kan du få fram din skuld och ditt OCR-nummer.

  Autogiro

  Om du vill betala hyran via Autogiro dras hyresbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Du måste börja med att anmäla Autogiro via din internetbank eller skicka in en blankett för Autogiromedgivande till LKF.
  Anmälan till Autogiro

  Bankgiro

  Med vår hyresavi kan du betala på bank eller också använda giro. Använder du inte vår hyresavi utan väljer att själv fylla i ett inbetalningskort måste namn, adress och objektnummer anges. Vårt bankgironummer är 259-2368.

 • När ska hyran vara betald?

 • Hyran ska enligt Hyreslagen betalas i förskott senast sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. Det innebär att hyran för t ex februari ska vara betald sista vardagen i januari.

 • När kommer hyresavin?

 • LKF delar ut eller skickar ut hyresavier omkring den 22:e varje månad . Skulle hyresavin av någon anledning inte komma eller den kommit bort så ta kontakt med LKF så skickar vi ut en ny avi.
  Observera att du är skyldig att betala hyran även du inte har fått någon hyresavi.

 • Hur vet jag att hyran är betald?

 • På kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen har utförts.

  Om du har registrerat dig på Mina Sidor så kan du logga in där och få information via Min hyra i vänstermenyn.

  Logga in på Mina sidor 

 • Vad händer om hyran inte betalas i tid?

 • De hyresgäster som inte har betalt sin hyra får en påminnelse i början av månaden efter utebliven betalning. Detta medför en extra avgift. Denna påminnelseavgift läggs på nästkommande hyresavi.
  För att undvika betalningsanmärkningar och påminnelsekostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Om hyran inte betalas alls, eller vid upprepade förseningar, kan du riskera att förlora din hyresrätt.

 • Vad händer om jag inte kan betala hyran?

 • Om du av någon anledning inte kan betala hyran i tid är det viktigt att omgående ta kontakt med LKF och förklara din situation.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg