Bilpool

Bilpool

LKF, Lunds bilpool och Sunfleet har ett samarbete kring miljömedvetenhet i kombination med bilägande. 

Bilarna från både Sunfleet och Lunds bilpool är utplacerade på flera platser i Lunds tätort, detta för att kunna knyta till sig medlemmar i olika stadsdelar. En del av bilarna är placerade i något av LKFs bostadsområden och några områden (Arkivet, Brandstationen samt Fossilen mm.) har tillgång till bilar i direkt anslutning till bostaden. För att se bilarnas exakta position och adress, se länk till respektive bilpool nedan, detta för att se vilken bil som står närmast just dig!

Bilarna är av olika storlek för att kunna tillgodose behoven hos så många medlemmar som möjligt.  Bilarna är samtidigt utvalda för att ha en liten klimatpåverkan. Bilparkerna omfattar allt från små, kompakta stadsbilar, till större bilar för fler personer och mer packning. En del bilar drivs på el, och i några får man ta med sig djur. 

Läs mer om bilpoolernas vilkor
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg