Toppkollage

Nyckelhantering

Vid inflyttning:

Du hämtar nycklar till din nya lägenhet på ditt områdeskontor, i samband med att du flyttar in i din lägenhet. Du får då tre stycken nycklar till ytterdörrens cylinderlås samt säkerhetslås. Om det finns gemensam tvättstuga i  bostadsområdet, får du även en nyckel till denna samt en nyckel till bokningskolven. Detta gäller även för nyckel till källardörren.

Hyr du garageplats hämtas även denna nyckel eller tagg (Liten "plastbit" som man sedan kan öppna valda dörrar, dvs man behöver ingen nyckel eller kod. Mao ersätter en tagg nyckel/nycklar i nyckelknippan.) på områdeskontoret. Behöver du i samband med inflyttningen köra in i bostadsområdet, och det finns en avstängningsbom vid infarten, kan nyckel till denna lånas på områdeskontoret.

Övrigt:

Tappar du bort en nyckel ska du vända dig till en auktoriserad låssmed som hjälper dig att öppna dörren. LKF har inga huvudnycklar och kan inte hjälpa dig att öppna dörren.  Du måste själv betala för låssmedens arbete. Därefter kan du välja att endast beställa extranycklar hos din områdesvärd eller om du direkt vill göra ett låsbyte.

Flyttar du ut ur lägenheten blir du skyldig att betala för ett låsbyte oavsett om du har beställt nya nycklar eftersom alla originalnycklar då inte finns kvar.

Vill du komplettera med extra nycklar ska du kontakta områdeskontoret. Du står själv för denna kostnad.

Exempel på kostnad för nycklar och lås till lägenhet:
Nyckel till lägenhetscylindern  100 kr - 200 kr.
Låsbyte av cylinder  total kostnad 2 000 kr - 5 000 kr.
Tagg till nyckellöst låssystem 150 kr

Nycklar till gemensamma utrymmen: 
Om du tappar bort en nyckel som går till gemensamma utrymmen ska du vända dig till ditt områdeskontor som hjälper dig med en ny nyckel. 
Pris för ny nyckel till gemensamma utrymmen är 500 kr.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg