Hyreslagen

Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig att:

 • vårda lägenheten och dess utrustning samt följa de skötsel- och underhållsföreskrifter som lämnas av hyresvärden;
 • genast meddela hyresvärden om det finns brist eller skada i lägenheten som kan leda till allvarligare konsekvenser, exempelvis otäta ledningar och läckande radiatorer, samt om det förekommer ohyra;
 • se till att installation av tvätt- och diskmaskin i lägenheten utförs på ett fackmannamässigt sätt och sker endast i därför avsett utrymme
 • ha ett el-abonnemang så att lägenheten kontinuerligt försörjs med elektricitet,
 • ersätta all skada i lägenheten eller i fastigheten i övrigt som förorsakats av honom eller personer för vilka han ansvarar;
 • inte störa andra med ljud och oväsen och även i övrigt undvika allt annat som kan störa kringboende
 • inte utan hyresvärdens tillstånd sätta upp anslag, skylt eller antennanläggning och heller inte bassäng/pool i eller på fastigheten;
 • inte lämna port eller ytterdörr till huset olåst mellan kl 21 och kl 6 om det saknas portelefon samt om porttelefon finns se till att port eller ytterdörr ständigt är låst;
 • inte lämna dörr till vind eller källare olåst
 • inte i trapphus eller på annat ställe i fastigheten förvara, placera eller lämna något som kan utgöra risk ur brandsynpunkt, försvåra framkomlighet och städning eller inverka störande ur trivselsynpunkt
 • plocka upp efter husdjur och hålla dem kopplade inom bostadsområdet
 • parkera cyklar och mopeder på anvisad plats
 • hantera sopor enligt hyresvärdens anvisningar
 • endast använda tvättstuga, tork- och mangelrum i enlighet med hyresvärdens anvisningar
 • inte använda entréer, trappuppgångar, hiss, källare eller vind som lek- och uppehållsplatser;
 • inte röka i tvättstuga, trapphus, hiss, källarutrymmen eller i andra gemensamma utrymmen inom fastigheten.

 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg