Snöröjning

Snöröjning


LKFs snöjour

Under vintertid har LKF snöjour. I jouren arbetar ca 22 fastighetsarbetare med snö- och halkbekämpning. I Genarp och Veberöd utföres snö och halkbekämpning av externa entreprenörer.

Snöröjningen påbörjas så snart snöfallet avtar.

Vid halka och snöfall utför vi snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och vid entreér enligt ett prioriterngsschema som finns uppsatt på anslagstavlor i varje bostadsområden.

Enligt hyresavtal gällande radhus och marklägenheter ansvarar hyresgästen själv för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till sin entré 

Snöröjning av parkeringar

LKF snöröjer och halkbekämpar enbart infartsvägar till bilplatser och besöksparkeringar.Den hyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för.


Hyresgäster är  skyldiga att själva snöröja på sina bilplatser.
I avtalsvilkor för bilplatser, bilaga till hyresavtal står följande:
Hyresgästen ansvarar för sedvanlig renhållning ,snöröjning och sandning av själva bilplatsen samt av enskild infartsväg till densamma. LKF svarar för dessa uppgifter vad avser gemensam infartsväg till platsen.

 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg