Toppkollage

Telefoni

Telefoni i nybyggnation


Våren 2005 beslutade Telia att inte längre bygga ut det traditionella kopparnätet. LKF satsar i sin nybyggnation på telefoni i företagets eget bredbandsnät och i kabelTV-nätet. Båda teknikerna är väl beprövade. Många hushåll i Sverige ringer via kabelTV- eller bredbandsnät. De båda näten ger dig som hyresgäst ökade valmöjligheter och innebär dessutom att du kan sänka dina telefonkostnader avsevärt. Du kan använda din vanliga telefon och ta med dig ditt nuvarande telefonnummer.

Observera att telefoni via kabelTV- och bredbandsnätet inte fungerar vid strömavbrott.

Följande områden har endast kabel-TV- och bredbandslösning:
Harlösabanan
Jägaren Markbostäder
Långskeppet
Karhögstorg
Snäckan
Slåttervallen
Ribbingska huset
Hejdan
Gamla Brandstationen
Pedellen
Adelsfanan
Krämaren
Gärdesängen
Flintyxan
Vapenhuset
Riksdagen
Rundkyrkan
Diakonissan
Oden
Linero torg
Fossilen
Brandstationen Kävlingevägen
Vänorten 

Telefoni via bredbandsnätet


Som hyresgäst hos LKF kan du få tillgång till telefoni via vårt öppna bredbandsnät. LKF har gett kommunikationsoperatören ViaEuropa i uppdrag att bygga ut och driva bredbandsnätet som ett öppet nät. Detta innebär att du som hyresgäst fritt kan välja bland ett antal tjänsteleverantörer som uppfyller ställda krav. Vilka dessa leverantörer är ser du på ViaEuropas hemsida. En beskrivning som visar hur du kopplar upp dig mot ViaEuropas portal och beställer tjänster finns här. (länk till annat dokument) Du kan ringa med din egen telefon och ditt eget nummer precis som vanligt. Skillnaden mellan att ringa via Internet och det gamla telefoninätet är att i det första fallet kopplas dina samtal över bredbandsnätet.

I samband med att du beställer ett telefoniabonnemang kan du köpa en telefonidosa som du kopplar in i bredbandsuttaget. Sedan kopplar du in din vanliga telefon du har hemma i dosan. Dosan översätter telefonitrafiken så att din telefon förstår den. Sedan ringer du med telefonen precis som vanligt, ingen dator behövs.

Tänk på att telefoni via bredbandsnätet inte fungerar vid strömavbrott.

Telefoni via kabel-TV nätet


Telefoni från Com Hem via kabel-TV nätet fungerar i princip som vanlig telefoni. Du kan fortsätta att använda din gamla telefon och du kan behålla ditt gamla telefonnummer. Du kan förstås ringa när och till vem du vill över hela världen. Telefoni från Com Hem beställer du genom att besöka Com Hems webbplats.

Tänk på att telefoni via kabel-TV nätet inte fungerar vid strömavbrott.

 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg