Underhåll

Underhåll

Vi vill att du ska trivas i ditt hem, och vår policy är att hålla en god standard i våra bostäder. Alla våra lägenheter har en underhållsplan. Det betyder att till exempel tapetsering, målning, byte av kyl, frys och spis ingår i din hyra enligt en fastställd tidplan.

Som hyresgäst har du själv möjlighet att påverka underhållet, till exempel får du välja tapeter när det är dags för tapetsering. Vi kallar det HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Förutom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet, så underhåller vi våra fastigheter kontinuerligt. Varje år inventeras fastigheternas underhållsbehov och de underhållsinsatser som behövs mest utförs.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg