Toppkollage

Fastighetsunderhåll och renovering

Förutom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet, HLU, så underhåller LKF sina fastigheter kontinuerligt. Varje år inventeras fastigheternas underhållsbehov och  de underhållsinsatser som behövs mest utförs.

Med underhåll menas att återställa funktionen i en fastighet. T.ex. att byta ut ett tak som riskerar att börja läcka. I samband med underhållsåtgärder försöker vi även att modernisera fastigheterna och har fokus på energibesparing och material med lång livslängd.

Inför renoveringsarbeten informerar vi våra hyresgäster i god tid genom att dela ut information i trapphusen och/eller i hyresgästernas brevlådor.

Har du frågor rörande underhållet i ditt område, kontakta ditt områdeskontor.

 

 


Frågor och svar

    När kommer hantverkarna?

  • Vid underhållsåtgärder skickar LKF ut information om åtgärden i god tid. Speciellt om åtgärden kräver att vi behöver komma in i din lägenhet eller i din trädgård. Några dagar innan åtgärden ska utföras får du ny information som är mer detaljerad och innehåller mer exakta tider.

  • Vilka hantverkare anlitar LKF?

  • LKFs egna hantverkare utför en del underhållsåtgärder. Övriga åtgärder utförs av specialistföretag som LKF anlitar genom upphandlingar. Specialistföretagen följer LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Har du synpunkter på hantverkarnas arbete, kontakta ditt områdeskontor.

  • Kan jag påverka LKFs planering av kommande underhållsåtgärder?

  • Tycker du att det finns ett behov att utföra någon speciell underhållsåtgärd eller modernisering i din fastighet, kontakta ditt områdeskontor.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg