Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning ska du göra skriftligen. Använd dig av vår uppsägningsblankett. Fyll i den och skicka den till oss. Du kan också använda ett vanligt papper. Tänk på att  du godkänner att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till de som ska komma och titta på lägenheten vid visning.

Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din lägenhet ska kunna räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett vara LKF tillhanda senast den sista i månaden. 

Exempel: Om du säger upp lägenheten den 15 november startar uppsägningstiden den 1 december och löper fram till och med den siste februari, alltså hela december, januari och februari.

Uppsägningstiden påverkas inte av vad avflyttande och inflyttande hyresgäst eventuellt kan komma överens om lämpligt flyttningsdatum. Du kan alltså inte som hyresgäst påverka uppsägningstiden, även om nästa hyresgäst vill flytta in tidigare.

Uppsägning av hyresavtal genom dödsbo

Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständigheter få kortare uppsägningstid. 

  • En hel kalendermånad uppsägningstid, om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet. 
  • Tre hela kalendermånader uppsägningstid om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet efter en månad från dödsfallet.


Det vi behöver få in för att den ska vara komplett är:

  1.  Ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar när en person avled och vilka efterlevande  personen har.
  2. Ifylld uppsägningsblankett för dödsbo. Signerad uppsägning av samtliga i dödsboet, alternativt förse någon av dödsbodelägarna med en fullmakt som kan företräda dödsboet. I sistnämnda fallet skickas fullmakt med uppsägningen.
  3. Övriga noteringar som kan vara av betydelse för LKF som till exempel namn och  telefonnummer på kontaktperson i dödsboet.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg