Grannsamverkan Logo

Grannsamverkan

Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra bostadsområden. Genom olika  åtgärder försöker vi skapa en trivsam miljö runt våra bostadhus. Som hyresgäst kan du också var med i trygghetsarbetet genom att starta Grannsamverkan.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Läs mer om hur du startar och driver Grannsamverkan och vad du och dina grannar kan göra för att förebygga brott.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg