Våga bry dig

Huskurage

På denna sida hittar du information om vårt arbete med Huskurage och hur du som granne kan hjälpa till för att göra ditt bostadsområde tryggare.


Det här är Huskurage

Huskurage är ett namn på en arbetsmetod för att bland annat tillsammans med er hyresgäster förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det gör vi genom att bli bättre på att visa omtanke och omsorg genom att vara lyhörda – och agera. Våra anställda ska bli ännu bättre på att lyssna, förstå och visa omsorg kring dessa frågor. Detta sker bland annat genom återkommande utbildningar av våra anställda, och genom att ha en dialog med er hyresgäster. På så sätt blir arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer ett arbete som alltid finns med i vår vardag. Vi ska också bli ännu bättre att samarbeta med andra myndigheter och intresseföreningar, som exempelvis Hyresgästföreningen och Kvinnojouren här i Lund. Tillsammans ska vi utveckla en norm där vi agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld.

Så här kan du agera som granne

Två viktigare nummer, 112 och 114 14Att visa civilkurage kan ske på många sätt. Man behöver inte alltid knacka på dörren och fråga hur det står till, om man inte känner sig bekväm med det eller om man tror att man själv kommer utsätta sig för fara. Det går så klart att ringa på hos en annan granne och agera tillsammans, men det räcker också att man knackar på sitt värmeelement för att förhindra att någon ska fortsätta att fara illa. Den som utsätter någon för våld upptäcker då att det finns andra i närheten och brukar då stoppa angreppet, eller åtminstone behärska sig. Men en knackning ger också den som är utsatt mer styrka att göra motstånd, kanske för stunden och kanske efteråt! Det visar praktisk erfarenhet i arbetet utifrån Huskurage. Oavsett hur du väljer att agera så kan ditt agerande rädda ett liv. 

Är situationen akut? När det finns fara för liv och egendom ska du alltid först ringa 112.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi ska gå tillväga för att göra ditt område tryggare.


 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg