Viktigt att veta A-Ö

Allmänna utrymmen
 • Entréer och våningsplan i trapphus får inte användas för lek eller som uppehållsplats. Trapphus och källare/vindsgångar och dylikt ska kunna användas vid utrymning i samband med brand och olycksfall. De ska också kunna städas. Därför får de inte användas som förvaringsplats för cyklar, mopeder, barnvagnar, leksaker, skor och andra personliga ägodelar.

  Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

  Ytterdörr till trapphus med portlås/porttelefon samt dörr till vind, källare, soprum, förråd och dylikt ska alltid lämnas stängda och låsta. Ytterdörr till trapphus utan portlås/porttelefon ska lämnas stängda och låsta klockan 21-06.

Andrahandsuthyrning
 • Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andra hand. Du måste ha LKFs tillstånd för att göra detta, För att få tillstånd krävs bland annat att du har godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort.

Anslag
 • Du får inte sätta upp anslag i trapphus eller på andra allmänna platser inom bostadsområdet utan tillstånd från LKF. I vissa bostadsområden finns en allmän anslagstavla där man får sätta upp sina anslag utan tillstånd. För mer information kontakta din områdesvärd.

Antennanläggning
 • Se Parabol.

Autogiro
 • Se Hyra.

Avflyttning
 • Se Flytta ut.

Badrum
 • Där man vill att det ska vara allra renast, är det oftast svårast att hålla rent! Badrummet har skrymslen där fukt, hårrester och hudflagor fastnar, till exempel under WC-stolen, vid frånlufts-ventilen, i golvbrunnen och under badkaret.

  En god inomhusmiljö förutsätter insatser både från hyresvärden och från hyresgästen. Hyresvärden svarar för ventilation och andra tekniska installationer, tätskikt i väggar golv med mera. Hyresgästens ansvar handlar om den dagliga skötseln.

  Om du själv vill köpa och installera en tvättmaskin måste du först kontakta din områdesvärd och få tillstånd. Se Tvättmaskin.

  Torka upp efter dusch
  Fuktskador är den vanligaste orsaken till skador i bostäder. Fukt är också negativt för boendemiljön i allmänhet. Torka därför alltid av väggar och golv efter duschning. Låt gärna dörren stå öppen en stund och dra alltid ifrån duschdraperiet, så att badrummet ventileras ut ordentligt.

  Torka tvätt
  Blöt tvätt tillför mycket fukt till lägenhetens innemiljö. Låt dörren stå öppen för bästa möjliga luftväxling om du hänger tvätt på torkställ i badrummet.

  Rengör frånluftsdonet
  I badrumstaket finns ett frånluftsdon. Det är viktigt att du rengör det regelbundet. Du får dock inte rucka ventilinställningen. Därför måste du vara försiktig när du rengör donet. Använd inte vassa och hårda föremål utan dammsug donet.

  Golvbrunnen
  Golvet under badkaret är svårstädat. Det är lätt att glömma att städa där eftersom badkarsfronten döljer smutsen. Du bör städa under badkaret med jämna mellanrum liksom i golvbrunnen. Där fastnar hår och annan smuts, som kan orsaka stopp i avloppet och översvämning. En golvbrunn som inte är rengjord kan lukta illa!

  Toalettstolen
  Det som spolas ner i toalettstolen kommer upp i reningsverket. Där kan det orsaka stopp och kemikalier, som hälls ut i avloppet, stör reningsverkens funktion. Bomullstussar, tops, bindor, blöjor med mera ska kastas i soporna. Kemikalier ska lämnas till närmaste miljöstation.

  Undvik att göra hål
  Vid badkar och duschplats är det absolut förbjudet att borra hål i tätskiktet för att montera tvål-koppar, hyllor eller krokar. Du får inte göra hål i väggen om den är klädd med kakel, väggmatta  eller våtrumstapet. Vid montering av extrautrustning i övriga delar av badrummet skall alla hål tätas med sanitetssilicon innan skruvarna dras i. Allt skall återställas när du flyttar.

Balkong
 • Balkongen får inte användas till förvaring av olika sorters gods och dylikt. Skaka inte mattor, sängkläder med mera i större omfattning från balkongen. Man får endast använda el-grill på balkongen.

  Rökning på balkongen är också olämpligt eftersom det kan störa andra boende i din närhet. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage. Tänk på att inte vattna så att det hamnar på grannens balkong.

Barnvagn
 • Barnvagnar får endast placeras i anvisade utrymmen. För mer information kontakta din områdesvärdvärd.

Besiktning
 • Under din uppsägningstid ska din lägenhet besiktigas. Vid besiktningen gör vår
  besiktningsansvarig en bedömning av lägenhetens skick. Efter besiktningen får du hemskickat en kopia av besiktningsprotokollet. Skador och onormalt slitage som noteras på besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för. Betalning för detta sker med faktura men flyttar du till ny lägenhet inom LKF och skall skriva nytt avtal måste betalning av detta ske med betalkort hos uthyraren samma dag du tecknar nytt avtal. Kontant betalning är ej möjlig.

  Ta kontakt med våra besiktningsmän i god tid före avflyttning för att boka tid och datum för besiktning.

  Eventuella anmärkningar, som skador och onormalt slitage, blir du som hyresgäst ersättningsskyldig för. Innan du flyttar från din lägenhet har du möjlighet att själv åtgärda dessa skador. När du har åtgärdat skadorna ska du boka tid för ombesiktning. Efter avflyttning har du däremot ingen möjlighet att rätta till fel och brister, utan du kommer då att debiteras för de kostnader som LKF har för att åtgärda skadorna.

  Inför besiktningen ska:
  ¤Lägenheten vara i sådant skick att besiktningen kan genomföras utan svårigheter
  ¤Besiktningsmannen underrättas om dolda skador, som kanske finns men inte omedelbart syns, till exempel skador bakom tavlor, hyllor under mattor med mera.
  ¤Eventuella borttagna detaljer såsom innerdörrar, skåpbeslag med mera sättas på plats

Bil
 • Se Motorfordon.

Bokö
Borra
 • Innan du borrar i lägenheten bör du tänka dig för. Det kan till exempel finnas värme och elledningar med mera i tak och väggar. När du flyttar från lägenheten kan du dessutom bli skyldig att återställa hål som du har borrat. Tala gärna med din områdesvärd innan du börjar borra.

  Tips!
  Om du ska borra ett hål i väggen, skär ett litet kryss i tapeten och vik upp tapetkanterna innan du borrar. När du ska återställa borrhålet kan du ta bort pluggen och sedan vika tillbaka tapetkanterna. Det finns många sätt att hänga upp saker på väggen, med spik, x-krok med mera. Fråga i fackhandeln, där vet man vad som är lämpligt och hur man gör så liten skada som möjligt på väggen.

Brand i fastigheten
 • Eftersom en brand kan växa snabbt gäller det att agera direkt om det börjar brinna. Det är när branden fortfarande är liten som man har möjlighet att släcka den själv. Var för-beredd på hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.

  Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

  Om det börjar brinna någon annanstans i huset där du bor än i din egen lägenhet, ska du stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Vid behov kan du täta runt dörren och i brevinkastet med våta handdukar. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand.

  Larma på telefon 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

  Om du behöver hjälp, ring SOS Alarm på telefon 112.

Brandvarnare
 • Av säkerhetsskäl finns det brandvarnare i alla LKFs lägenheter.

  Det är viktigt att brandvarnaren är monterad på rätt sätt och att man regelbundet kontrollerar att den fungerar. Prova helst varnaren varje vecka, till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt i minst 20 sekunder.

  Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör du även då och då prova funktionen genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Om brandvarnaren inte fungerar eller om du har någon fråga kontakta Felanmälan.

Bredband
 • Se Internet.

Bygga om
 • Se Förändringsarbeten.

Cykelförvaring
 • Cyklar ska alltid placeras i cykelställ eller cykelrum. Det är förbjudet att för-
  vara cyklar i trapphuset eftersom det försvårar städning och ställer till problem vid en eventuell utrymning vid exempelvis brand.

Diskmaskin
 • Du behöver tillstånd av LKF om du vill montera in egen diskmaskin. In- och urkoppling av diskmaskin måste utföras fackmannamässigt. Kontakta din områdesvärd för mer information.

  Diskmaskinens skötsel
  De flesta diskmaskiner har två-tre silar; grov-, fin- och mikrosil. Den fina silen ska hindra skräp från att komma ut i spolarmarna och sätta igen hålen. Grovsilen ska bara hindra större föremål som kan sätta igen pumpen. Det är viktigt att man rensar silen regelbundet så att det inte blir stopp i avloppspumpen.

  Om det trots det blir stopp i avloppspumpen måste den rensas av en fackkunnig person. Kalkavlagringar kan man ta bort med exempelvis citronsyra. Lägg i cirka två matskedar i diskmomentet i en tom maskin och kör hela programmet på högsta temperatur utan diskmedel.

  Tips:
  ¤Spola inte av disken i varmvatten, skrapa bara av resterna.
  ¤Diska vid lägre temperatur när disken inte är alltför igengrodd.
  ¤Diska med välfylld maskin, så sparar du energi.
  ¤Diska i 55°C istället för 65°C. Disken blir ren och du sparar 25 procent elförbrukning.
  ¤Någon gång då och då, bör du dock diska i 65°C (gärna med tom maskin) för att hålla maskinen ren och förhindra bakterietillväxt.
  ¤Genom att koppla ur diskmaskinens torkelement och öppna luckan på glänt efter programmets slut får du god torkeffekt, samtidigt som du sparar energi. Kör du ekonomiprogram (55°C) och inte använder torkeffekten gör du av med 40 procent mindre elenergi jämfört med normalprogram med torkning.
  ¤Välj miljömärkta maskindiskmedel och följ tillverkarens doseringsråd. Överdosera inte. För mycket diskmedel förbättrar inte diskresultatet utan ökar endast maskinens miljöpåverkan.

Dörr
 • Om du plockar bort innerdörrar i din lägenhet måste du, när det är dags att flytta, sätta tillbaka dem. Se till att förvara dörrarna på ett bra ställe så att de inte kommer till skada.

Dörrkik
 • Du måste söka tillstånd hos LKF om du vill sätta in dörrkik och dörrkedja i lägenhetsdörren. Monteringen ska ske fackmannamässigt och du får själv bekosta monteringen. Om du flyttar måste du lämna kvar dörrkiken och dörrkedjan eftersom det har tagits hål i dörren.

Dörrmatta
 • Det är inte tillåtet att förvara dörrmatta, barnvagn, cykel, sopor med mera i trapphuset eftersom det hindrar framkomligheten vid exempelvis städning och utrymning i samband med brand och olycksfall.

E-faktura
El-abonnemang
 • Du måste teckna ett el-abonnemang så att lägenheten kontinuerligt försörjs med elektricitet.

Elektricitet
 • Lägenheten har olika fasta enheter som försörjs med el, till exempel kyl och frys, spis och belysning.  För att allt detta ska fungera måste du ha elektricitet till din lägenhet.
  Se El-abonnemang.

  Vid el-fel i din lägenhet svarar du alltid för lägenhetens porslinssäkringar (proppar) samt automatsäkringar. Det innebär att du ska kontrollera om säkringarna fungerar innan du gör en felanmälan.
  Detta gäller även huvudsäkringarna om dessa är tillgängliga. Det är viktigt att alltid ha reservsäkringar hemma.

  I lägenheter med jordfelsbrytare återställs denna. Se Jordfelsbrytare.

  Om du anmäler el-fel i din lägenhet under jourtid och felet är trasig porslinssäkring, utlöst automatsäkring eller jordfelsbrytare får du betala kostnaderna för jourutryckningen.

Fastigheten
 • Se Allmänna utrymmen samt Tvättstugan.

Fastighetschef
 • Fastighetscehfen har det övergripande ansvaret för bostadsområdet. Arbetar på LKFs huvudkontor Lilla Tvärgatan 21.

Felanmälan
 • Felanmälan kan göras på flera olika sätt. I första hand ska du anmäla fel via LKFs webbplats under tjänsten Mina Sidor. Det är det enklaste sättet att felanmäla. Mina sidor är öppet dygnet runt.

  Du kan även anmäla fel på telefon 046–35 86 00 vardagar 7–16.

  När vi fått in en felanmälan strävar vi efter att åtgärda felet så fort som möjligt.
  Akuta ärenden behandlas först. Ibland kan det dröja någon dag innan vi hinner med ditt ärende. Hur lång tid det tar innan ditt fel blir åtgärdat beror på hur omfattande felet är. Ibland behöver vi beställa hem reserv-delar från leverantörer innan felet kan lagas.

  Efter kontorstid kan du vid katastroffall, som inte kan vänta till nästa vardag, kontakta LKFs jour via SOS Alarm 040-67 69 379. Vid jourutryckning som har föranletts av fel som du själv har förorsakat och vid problem som inte kan bedömas som katastroffall kan du själv bli skyldig att betala utryckningskostnaden. 

  Om det är problem med din kabel-TV ska du vända dig direkt till Com Hems kundtjänst på tel. 0771-55 00 00. Com Hems kundtjänst är öppen måndag-fredag klockan 09.00-20.00 och lördag-söndag klockan 10.00-18.00. Vid fel på ViaEuropas tjänster felanmäler du via den leverantörer som du har valt och som finns på ViaEuropas hemsida.

Flytta in
 • För att underlätta för dig som flyttar in har vi samlat ihop lite information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten.

  Inflyttning
  Din lägenhet ska vara tillgänglig för inflyttning senast klockan 12.00 den dag då ditt kontrakt börjar att gälla. Om den 1:e i månaden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter.

  Städning
  På tillträdesdagen efter klockan 12.00 ska din lägenhet vara städad. Om den inte är ordentligt städad ska du inte flytta in, utan ta omedelbart kontakt med din bovärd. 

  Besiktningsprotokoll
  Flytta inte in i lägenheten innan du vet att den har besiktigats. Du får alltid en kopia på besiktningsprotokollet från LKF när besiktningen är utförd. Eventuella anmärkningar. Om du har synpunkter eller anmärkningar på lägenheten, ska du snarast och absolut senast inom åtta dagar efter tillträdesdagen, ta kontakt med besiktningsansvarig. Den besiktningsansvarige ansvarar för att de synpunkter du har på lägenheten uppmärksammas och åtgärdas.

  Nycklar
  Nycklar till lägenheten ska hämtas hos bovärden på områdeskontoret på inflyttningsdagen efter klockan 12.00. Vid inflyttningen får du tre uppsättningar av originalnycklar till lägenheten, och ibland även nycklar till övriga utrymmen såsom tvättstuga, källare med mera.
  Är du i behov av extra nycklar till lägenheten måste du meddela bovärden detta. Då skickar bovärden en beställning till den låsfirma som LKF anlitar. När nyckeln är färdig får du kvittera ut den på områdeskontoret. Kostnaden för extranyckeln debiteras i efterhand på din hyresavi.

  Flyttbilar

  Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor. Bomnycklar kan du låna på områdeskontoret.

  Hemförsäkring
  För att kunna få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, i vinds- eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen som tvättstugor måste du ha en egen hemförsäkring. Genom ett sam-arbete med Länsförsäkringar kan vi erbjuda dig att teckna en förmånlig hemförsäkring via LKF. 

  Energi och telefon
  Elleverantör/elhandelsföretag väljer du själv oberoende av vem som äger elnätet. Du måste kontakta ditt elnätsföretag när du flyttar in. De elnätsägare som finns inom våra bostadsområden är:
  Lunds Energi AB, tel. 046 - 35 60 00 eller hemsida www.lundsenergi.se
  Skånska Energi AB, tel. 046 – 50 700 eller hemsida www.skanska-energi.se 
  E.ON, tel. 040 – 22 24 24 eller hemsida www.eon.se 

  Glöm inte att anmäla flytt av dina telefon- och Internetabonnemang till den operatör du har eller vill ha.

Flytta ut
 • För att underlätta för dig som flyttar ut har vi samlat ihop lite information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten.

  Din lägenhet ska vara tömd, städad och tillgänglig för nästa hyresgäst senast klockan 12.00 den dag ditt kontrakt upphör att gälla. Om den 1:e i månanden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter.

  Städning
  När du lämnar din lägenhet ska den överlämnas välstädad till kommande hyresgäst. Om lägenheten inte är ordentligt städad, eller din uteplats är i dåligt skick, kommer LKF att debitera dig för städkostnaden alternativt en kostnad för att ställa i ordning din uteplats i gott skick. Som exempel kan nämnas att städning av en lägenhet på tre rum och kök kan kosta över 5.000 kronor.

  Du ska också ta bort all egendom som tillhör dig från lägenheten, förråd, garage, tomt, uteplats och balkong. Om du inte tar bort din egendom kan du bli skyldig att betala för förvaring och bortforsling av egendomen.

  Grovavfall som gamla möbler, tv-apparater med mera och farligt avfall som gamla färgburkar, kemikalier, batterier, lysrör med mera ska du lämna på avfallscentralen. Skulle du lämna kvar grovavfall eller farligt avfall i bostadsområdet kan du bli debiterad för bortkörning och sortering med minst 625 kronor i timmen.
  Avfallscentraler hittar du på Gunnesbo, Sysav (västra Lund), Gastelyckan, Sysav (östra Lund), Veberöd, Lunds Renhållningsverk och Genarp, Lunds Renhållningsverk.

  För mer information kontakta
  Lunds Renhållningsverk 046-35 50 00 eller www.lundsrenhallningsverk.se
  Sysav 040-635 18 00 eller www.sysav.se

  Besiktning
  Under din uppsägningstid ska din lägenhet besiktigas. Vid besiktningen gör vår besiktningsansvarige en bedömning av lägenhetens skick. Efter besiktningen får du en kopia av besiktnings-protokollet. Skador och onormalt slitage som noteras på besiktningsprotokollet kan du bli ersättningsskyldig för. Flyttar du inom LKF ska du betala eventuella besiktningskostnader innan du kan skriva på det nya hyresavtalet. Betalningen ska ske med betalkort. Kontant betalning är inte möjligt. Flyttar du från LKF får du en faktura på eventuella besiktningskostnader.

  Ta kontakt med besiktningsansvarig i god tid före avflyttning för att boka tid och datum för besiktning. Eventuella anmärkningar, till exempel skador och onormalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Innan du flyttar från din lägenhet har du möjlighet att själv åtgärda dessa skador. När du har åtgärdat skadorna ska du boka tid för ombesiktning. Efter avflyttning har du däremot ingen möjlighet att rätta till fel och brister, utan du kommer då att debiteras för de kostnader LKF har haft för att åtgärda skadorna.

  Inför besiktningen ska:
  • Lägenheten vara i sådant skick att besiktningen kan genomföras utan svårigheter
  • Besiktningsmannen underrättas om dolda skador, som kanske finns men inte omedelbart syns, till exempel skador bakom tavlor, hyllor under mattor etc.
  • Eventuella borttagna detaljer som innerdörrar, skåpbeslag med mera ska sättas på plats

  Nycklar
  Nycklar till lägenheten ska lämnas på områdeskontoret vid avflyttningsdagen senast klockan 12.00. Om den första i månanden är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska lägenheten vara tillgänglig klockan 12.00 första vardagen därefter. Du ska lämna in alla lägenhetsnycklar och ibland även nycklar till övriga utrymmen som tvättstuga, källare med mera. Om du inte återlämnar samtliga nycklar får du betala för låsbyte enligt gällande prislista.

  Visning av lägenhet
  Enligt hyreslagen är du skyldig att låta visa lägenheten för bostadssökande, som har anvisats av LKF. De som har anvisats din lägenhet kommer att kontakta dig för att komma överens om tid för visning. Om du har problem med tid för visning kan du kontakta din uthyrare.

  Hemförsäkring
  Om du har tecknat hemförsäkring via LKF, så upphör den att gälla 30 dagar efter avflyttningsdatum (även om du flyttar inom LKF).

  Flyttbilar
  Inne på bostadsområdet får du endast använda mindre flyttbilar. Kör försiktigt så att du inte orsakar skador på gång- och cykelbanor. Bomnycklar kan du låna på områdeskontoret.

  Flytt av el, gas och telefon
  Kontakta din el- och gasleverantör och upplys dem om att du ska flytta och vill beställa en slutavläsning.
  Lunds Energi AB, tel. 046 - 35 60 00 eller hemsida www.lundsenergi.se
  Skånska Energi AB, tel. 046 – 50 700 eller hemsida www.skanska-energi.se
  E.ON, tel. 040 – 22 24 24 eller hemsida www.eon.se

  Du måste även anmäla flytt av dina telefon– och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av energi, telefon och Internet för mer information.

  Bruksanvisningar
  Alla bruksanvisningar, skötselanvisningar med mera som gäller lägenhetsutrustning ska överlämnas till den nye hyresgästen.

  Larmkod
  Om du har komfortvärmemätning ska du återställa larmkoden till ursprungsläget 0000. Om du inte återställer till ursprungsläget kommer du att få betala en kostnad för att återställa koden.

Fåglar
 • Du får inte mata fåglar från balkong, uteplats eller i närheten av fastigheten. Vill du hjälpa småfåglarna genom att ge dem mat så kan du göra det utanför bostadsområdet i exempelvis ett strövområde eller en park. Småfåglarna lär sig snabbt var de hittar mat.

Förråd
 • Till din lägenhet hör ett eller flera förrådsutrymmen. Det kan vara placerat på vind, i källare, i trappuppgång, i lägenheten eller i en byggnad utanför fastigheten.

  Använd ditt förråd på rätt sätt;
  ¤Ditt förråd ska alltid vara låst, även om du inte förvarar något i det.
  ¤Om det finns det två låsöglor ska du använda båda.
  ¤Placera aldrig kartonger och dylikt direkt på betonggolv eftersom det finns risk för fuktskador och att det som du förvarar i kartongen kan bli förstört.
  ¤Luften på en ouppvärmd vind är att betrakta som utomhusluft. Därför ska du vara mycket försiktig med vad du placerar i ditt vindsförråd. Vid speciella väderförhållanden kan kondens bildas, vilket också innebär att det kan finnas risk för mögelpåväxt. Samma sak gäller för andra ouppvärmda förrådsutrymmen. ¤Eventuella skador täcks inte av din hemförsäkring.
  ¤Om du har ett kallförråd på vind som du når genom en taklucka i lägenheten, får du endast
  placera dina föremål på vindens golv. Det är förbjudet att ställa något direkt på isoleringen.
  ¤Förvara aldrig stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Om du drabbas av inbrott, ersätts inte förlust av sådan egendom av din hemförsäkring.
  ¤Om du förvarar matvaror, frukt och grönt i ditt matkällarförråd, skall det ske i slutna behållare på grund risken att skadedjur lockas dit.
  ¤I ditt förråd får du inte förvara gods, material eller vätskor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder på grund av brand- och miljökrav. Motorfordon, till exempel mopeder, får inte förvaras i förrådet.

  I många av LKFs bostadsområden kan man hyra ett extra förråd som komplement till det förråd som hör till lägenheten. Extraförråden är ofta reserverade åt hyresgäster som bor i bostadsområdet. En del utrymmen kan även allmänheten hyra. I de allra flesta bostadsområdena är det stor efterfrågan på extra förråd och man måste stå i kö. Kontakta din uthyrare om du är intresserad.

  Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring även gäller skador på saker som du förvarar där.

Förändringsarbeten
 • Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder i din lägenhet. Du får aldrig göra ingrepp i fastighetens tekniska installationer.

  Allt arbete som du utför i lägenheten skall utföras fackmannamässigt.

  Innan du flyttar skall du återställa det du ändrat.

  Tänk på att du, i samband med att du flyttar, kan bli skyldig att betala vad det kostar att återställa förändringar som du har gjort i lägenheten.


Garage
 • I flera av LKFs bostadsområden finns garage/garageplatser som du kan hyra till din bil eller motorcykel. Flera av LKFs garage är kameraövervakade. Oftast finns det en kö till lediga garage. Kontakta din uthyrare om du vill hyra ett garage.

  Garagen är inte avsedda för förvaring av andra tillhörigheter och heller inte för att utföra fordons-reparationer och dylikt.

  Tänk på att garageporten alltid ska lämnas stängd och låst.

Gaspanna
 • Se Värme.

Gemensamhetslokal
 • En lokal för hyresgästaktiviteter, finns på flera av våra bostadsområden. Vill du hyra lokalen, kontaktar du din lokala hyresgästförening.

  I Dalby hyrs lokalen ut via din bovärd.

Glödlampa
 • Lampor som har gått sönder i din lägenhet, till exempel i kylskåpet, frysen, spisen, köksfläkten eller badrummet, byter du själv.

Golv
 • Parkett
  Parkett är ett känsligt golvmaterial, som städas med dammsugare. Undvik vatten men vid behov kan du använda en väl urvriden trasa. Ställ inte krukor direkt på golven. Fukten gör att parketten ”reser” sig. Se till att du alltid har möbeltassar på dina möbler. Då skyddar du golven och slipper fula repor. Stolar med hjul bör alltid stå på mattor, för att inte slita hål i lacken.

  Linoleumgolv
  Ett nytt linoleumgolv har fått en installationsbehandling med vax på fabrik.

  För att ditt golv ska hålla sig fräscht och snyggt i många år bör du följa dessa enkla skötselråd;
  ¤Stoppa smutsen redan vid entrén. Det är gruskorn och liknande som kan repa och skada ditt golv. Ha därför alltid en rejäl avtorkningsmatta innanför ytterdörren, så gör du det svårare för smutsen att komma in.
  ¤Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning) när du rengör ditt golv eftersom linoleum är känsligt för vatten. Häll aldrig vatten direkt på golvet.
  ¤För att behålla ett hållbart och vackert golv med fin glans ska du använda ett mjukt vax när du sköter golvet. Vi rekommenderar I-VAX. För den allmänna skötseln tillsätter du 0,5 dl I-WAX till 10 liter vatten varje gång du fukttorkar.  I-VAX kan du beställa på ditt områdeskontor. Kostnaden debiteras sedan på din hyresavi.
  ¤Golvet kan även fukttorkas med vatten blandat med ett milt rengöringsmedel, exempelvis
  vanligt handdiskmedel. Tänk på att vrida ur trasan väl. Tyvärr försvinner en del av det vax
  som finns i grundbehandlingen när du använder sådana rengöringsmedel .
  ¤Använd aldrig hett vatten, såpa eller starka alkaliska rengöringsmedel (starka = pH > 9) samt skydda golvet väl när du rengör spis, ugn och dylikt.

  Fläckar tar du bort så här:
  ¤Choklad, fett, frukt, kaffe, vin tas bort med neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten.
  ¤Asfalt, gummi, olja, skokräm, kritor, läppstift, tusch tas bort med tvättnafta eller lacknafta.
  ¤Stearin och tuggummi skrapas bort när det torkat ordentligt.
  ¤Blod tas bort med kallt vatten.
  ¤Avföring, kräk, rost, urin tas bort med 12-procentig ättiksprit.
  ¤Cigarettglöd slipas bort med stålull. Glansen återställs med mjukt vax.

  Du får inte klistra eller spika fast linoleum-, plastfilt- eller heltäckningsmatta på befintligt golv och du får heller inte måla eller fernissa golven.

Grilla
 • Du får inte grilla utomhus så att rök och grilldoft stör dina grannar. Flytta gärna ut grillen så långt som möjligt från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. På grund av brandfaran får du endast använda el-grill på balkongen.

Hemförsäkring
HLU
 • Se Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Hund
 • Se Husdjur.

Husdjur
 • Du får ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Om du är borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren.

  Din hund ska vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och. När du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.

  Det är förbjudet att ha giftiga ormar och spindlar i LKFs lägenheter och lokaler.

Hyra
 • Din hyra ska betalas i förskott varje månad. Förfallodagen är alltid den sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. LKF skickar ut hyresfakturor omkring den 20:e (eller närmast efterföljande vardag) varje månad. Den som inte betalar i tid riskerar att förlora hyresrätten och bli avhyst från lägenheten.

  LKF kan behöva fakturera dig sådant som ligger utanför hyran, exempelvis beställning av extranycklar, parkeringstillstånd, tidigarelagt underhåll med mera. Beloppen läggs då på nästkommande hyresfaktura.

  Du kan välja att betala din hyra via internetbank med autogiro eller e-faktura, Privatgirot eller direkt på banken.

  Internetbank
  Tänk på att uppge rätt OCR-nummer (referensnummer) och bankgironummer (259-2368) när hyran betalas via internetbank. Varje månads OCR-nummer är unikt. OCR-numret finns längst ner till vänster och uppe till höger på hyresfakturan. Ta kontakt med LKF eller logga in på Mina Sidor om du inte har ett OCR-nummer. Under rubriken Min hyra på Mina Sidor kan du få fram uppgift om vad du skall betala samt ditt OCR-nummer. 

  Autogiro
  Om du vill betala hyran via autogiro dras hyresbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Hyran blir betald i rätt tid och du riskerar inte att få betala påminnelseavgifter. Med autogiro sköter banken betalningen åt dig. På kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen utförts. Du måste börja med att skicka in en blankett för autogiromedgivande till LKF. Du behöver inte kontakta din bank utan det gör LKF. 

  Att betala med autogiro är kostnadsfritt. Även om du betalar med autogiro så får du en ny hyresfaktura för varje betalningstillfälle om du inte meddelar annat. Där kan du se vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen blir betalningen inte utförd. Eftersom det inte dras några pengar från ditt konto måste du själv betala in hyran på annat sätt.

  Om du har registrerat dig på Mina Sidor kan du logga in där och få reda på hur mycket du ska betala och vilket OCR-nummer du ska använda via Visa min hyra under rubriken Min lägenhet.

  Ett autogiromedgivande gäller tillsvidare. Du kan stoppa autogiromedgivandet genom att kontakta din bank. Om du vill byta bank, kontaktar du din nya bank och ber dem flytta över ditt Autogiromedgivande till det nya kontot. LKF har ingen möjlighet att göra några ändringar eller hjälpa dig med detta.

  LKF får avbryta din anslutning till autogiro om du vid upprepade tillfällen stoppar betalningar eller inte har tillräckligt med pengar på ditt konto.

  Bankgirobetalning på bank mm.
  Hyresfakturan kan du även betala direkt på banken, Forex eller andra betalningsställen, tänk då på bankens avgifter, och med Privatgirots betalorder. Använder du inte vår hyresfaktura utan väljer att själv fylla i ett inbetalningskort måste namn, adress och objektnummer anges.

  Vårt bankgironummer är 259-2368.

  Hyran ska enligt Hyreslagen betalas i förskott senast sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. Det innebär att hyran för till exempel februari ska vara betald sista vardagen i januari.

  Observera att du är skyldig att betala hyran även om du inte har fått någon hyresfaktura. På kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen har utförts. Om du har registrerat dig på Mina Sidor kan du logga in där och få information via Min hyra i vänstermenyn.

  De hyresgäster som inte har betalat sin hyra får en påminnelse i början av månaden efter utebliven betalning. Detta medför en extra avgift. Påminnelseavgiften läggs på nästkommande hyresfaktura. För att undvika betalningsanmärkningar och påminnelsekostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Om hyran inte betalas alls, eller vid upprepade förseningar, kan du riskera att förlora din hyresrätt.

  Om du av någon anledning inte kan betala hyran i tid är det viktigt att du omgående tar kontakt med LKF och förklara din situation.

  E-faktura och e-post
  Hyresgäster hos LKF som har internetbank kan få sin hyresfaktura elektroniskt, som e-faktura. Du kan ansluta dig till tjänsten hos de flesta banker i Sverige.

  E-fakturan ser ut som den vanliga hyresfakturan och skickas direkt till din internetbank. Allt du behöver göra när e-fakturan presenteras i din internetbank är att godkänna betalningen. Sedan är det klart. Många banker har även tjänsten ”autosignering”. Anmälan till denna både snabba och säkra tjänst gör du via din internetbank.

  Även den som betalar sin hyra via autogiro kan välja e-faktura. Då får du inte bara hyresfakturan elektroniskt utan hyran betalas också helt automatiskt. Detta måste anmälas på två olika ställen. För autogiro fyller du i ett medgivande för autogiro som lämnas till LKF. E-faktura anmäler du via din internetbank.

  Kontakta din bank om du har några frågor angående anmälan till e-faktura.

  Vill du ha din hyresfaktura via e-post meddelar du detta till LKF.

  Till våra företagskunder/hyresgäster kan vi erbjuda svefaktura (vi använder oss av InExchange Factorum AB:s tjänster)  och e-post.

Hyresavtal
 • Har du frågor om ditt hyresavtal, kontakta din uthyrare.

Hyresgästföreningen
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
Hyresvärd
 • LKF är din hyresvärd om du hyr av oss. Om du hyr i andra hand är det den som du hyr av som är din hyresvärd.

Inflyttning
 • Se Flytta in.

Internet
 • Via bredbandsnätet

  Som hyresgäst hos LKF kan du få tillgång till Internet via vårt öppna bredbandsnät som klarar hastigheter på upp till 1000 MBit/s. Det öppna bredbandsnätet finns i alla LKFs bostadsområden. 

  Kommunikationsoperatören ViaEuropa driver bredbandsnätet som ett öppet nät. Detta innebär att du som hyresgäst fritt kan välja bland ett antal tjänsteleverantörer som uppfyller ställda krav. Vilka dessa leverantörer är ser du på ViaEuropas hemsida.

  En beskrivning som visar hur du kopplar upp dig mot ViaEuropas portal och beställer tjänster finns i broschyren Bredbandstjänster i ditt uttag.

  Här hittar du information om vilka företag som levererar bredband, och deras kontaktuppgifter.

  För hyresgäster i Veberöd finns det även möjlighet att få Internet via Wnet (Romelebygdens Kabel-TV). 

  Via kabel-TV-nätet

  LKFs hyresgäster i Lunds stad, Dalby, Genarp och Södra Sandby kan också välja att få internet via kabel-TV med Com Hem. Produktinformation om internettjänsten finns på deras hemsida. 

  Om Internettjänsten inte skulle fungera kontaktar du Com Hems kundservice

Jordfelsbrytare
 • I alla LKF-lägenheter som har byggts från och med år 2000 samt i ett antal äldre, renoverade lägenheter finns jordfelsbrytare. Det innebär en ökad elsäkerhet för hyresgästen.

  För att man ska vara säker på att jordfelsbrytaren fungerar ska den testas minst en gång i halvåret. Det gör man genom att trycka på den testknapp som sitter på jordfelsbrytaren. Om strömmen inte bryts när man trycker på testknappen är det fel på jordfelsbrytaren och en felanmälan ska göras, via Internet om det är möjligt. Om strömmen bryts när man trycker på testknappen, fungerar jordfelsbrytaren som den ska. Då är det bara att slå på den igen.

  Observera att strömmen till all utrustning som är ansluten till jordfelsbrytaren bryts när man trycker på testknappen, förutsatt att jordfelsbrytaren fungerar.

  I de flesta av LKFs lägenheter med jordfelsbrytare är all elektrisk utrustning ansluten till denna. I vissa lägenheter har kyl och frys en egen jordfelsbrytare, som också måste testas minst en gång i halvåret.

Jour
 • LKF har ingen egen jourverksamhet.

  Efter kontorstid kan du vid katastroffall, som inte kan vänta till nästa vardag, kontakta SOS Alarm 040-67 69 379.

  Vid jourutryckning, som har föranletts av fel som du själv har förorsakat och vid problem som inte kan bedömas som katastroffall, kan du själv bli skyldig att betala för utryckningskostnaden.

Kabel-TV
 • Se TV.

Katt
 • Se Husdjur

Klagomål
 • Se Störningar.

Källare
 • Använd inte källargångarna som förvarings- eller avstjälpningsplats.

Källsortering
 • LKF satsar på miljön. Hjälp oss att minska sopberget. Viljan att källsortera är stark i Lund och som hyresgäst kan du göra en egen insats. Källsortering sparar råvaror/material och energi samtidigt som det skyddar miljön.

  Följ våra anvisningar i miljöhusen.
  ¤Batterier ska lämnas i batteriholk. Apparater med inbyggda batterier sorteras som elavfall.
  ¤Glas, färgat och ofärgat, sorteras var för sig i olika kärl.
  ¤Plast, hård- och mjukplast, inkluderar frigolit.
  ¤Kartong. Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, wellpappförpackningar, mm.
  ¤Metall. Förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, metallock, metalltuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för brustabletter.
  ¤Matavfall. Grönsaker, rotfrukter, frukt, kött-, kyckling- och fiskrester, ägg, lösviktste, kaffesump, matrester, godis och bröd.
  ¤Restavfall. Exempelvis sanitetsartiklar, dammsugarpåsar, blöjor, diskborstar, kuvert, porslin, plastleksaker utan sladd eller batteri, krukor, snus, fimpar, blommor, blomsterjord, kattsand och tepåsar.
  ¤Tidningar och papper. Som returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Papperskassar sorteras som kartong.
  ¤El och elektronikavfall. Eldrivna apparater med sladd och/eller batteri såsom, leksaker och verktyg som t ex dammsugare, datorer, klockor, mobiltelefoner, kameror.
  ¤Glödlampor och lysrör. Lågenergilampor sorteras för sig då de innehåller små mängder kvicksilver.
  ¤Farligt avfall. Hit räknas miljöfarligt lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, med mera. Kemikalier får inte hällas ut i toalettstolen eftersom det förstör reningsverkets funktion.
  ¤Grovsopor. Ska lämnas på kommunens återvinningscentraler. Som grovsopor räknas möbler, mattor, cyklar och annat skrymmande. På återvinningscentralerna kan du också bli av med skrymmande kartonger och emballage. Information om återvinningscentraler i Lund hittar du på www.sysav.se (Gunnesbo och Gastelyckan) och på www.lund.se/miljö&natur/avfall&återvinning (Genarp och Veberöd).
  ¤Mediciner. Lämnas in på apoteket.
  ¤Bildäck. Lämnas till återförsäljare.

  Spola inte ner bindor, tamponger, tops och bomullstussar i toalettstolen. Det kan orsaka stopp.

Kök
 • Frosta av frysskåpet ofta. Då drar det mindre ström och matvarorna håller längre. Låt isen tina av sig själv och använd inga vassa föremål för att skrapa is från skåpsväggarna. Dammsug bakom gallret under kyl och frys, så att kompressorn inte dammar igen och drar onödig ström.

  Gör ren spisen eller ugnen direkt när du har lagat mat. Då bränner fett och smuts inte fast. Rengör spisfläkten ofta.

  Du får inte borra i kakel.

Laddplats elbil
 • Vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra miljömedvetna val. Att byta ut en fossilbränsledriven bil till en elbil kan vara ett sådant.

  Därför kan vi nu, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, erbjuda dig som hyresgäst laddningsmöjligheter på din nuvarande p-plats eller på en p-plats i din närhet.

  Kostnaden för att hyra en laddplats är den ordinarie hyran för p-platsen + 600 kr/månad för laddningsmöjligheten inklusive el.

  Utrustningen är säkrad med 16A med ett maximalt effektuttag på 3,7 kW och försedd med ett Typ2 uttag. Elen som du laddar din bil med är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval el.

  Kontakta din områdesvärd om du är intresserad. Därefter undersöker vi möjligheten att ordna laddplats på din nuvarande p-plats. Tekniska hinder kan förekomma, men vi vill gärna ha en dialog mellan dig som hyresgäst och oss för att hitta en bra lösning.plats

Låsbyte
 • Se Nycklar.

Lägenhetsbyte
 • Som hyresgäst har du i vissa fall rätt att byta din bostad mot en annan. Du måste alltid ansöka om tillstånd hos hyresvärden för att få byta bostad. För att få tillstånd måste du ha skäl till bytet. Dessa skäl prövas av LKF. Vi ska också godkänna den nya hyresgästen.

  Bytet måste inte gälla en LKF-lägenhet mot en annan LKF-lägenhet utan du kan byta med vem som helst som har en egen bostad. Om du vill byta bostad med en annan LKF-hyresgäst gör vi också en besiktning av lägenheterna innan vi lämnar besked om bytet kan godkännas. Bytet får inte genomföras förrän LKF har gett sitt godkännande.

  Ansök om lägenhetsbyte i god tid, minst 1½ till 2 månader innan ni vill flytta.

Mangelrum
 • Se Tvättstuga.

MIBB
 • MIBB, MiljöInventering i Befintlig Bebyggelse, är en metod för inventering av inom- och utomhusmiljön som är framtagen i ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, SABO, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen. Inom LKF genomförs rutinen över treårscykler vilket innebär att en tredjedel av bostadsbeståndet kontrolleras per år.

  Miljöinventeringen i din bostad utförs på avtalad tid av sotare i samband med den obligatoriska ventilaionskontrollen. Sotaren kontrollerar dina enkätsvar och behandlar eventuella ventilationsfrågor. I ventilationskontrollen ingår därutöver mätning av luftomsättning, luftriktning, imkanalsrensning och rengöring av ventilationsdon samt en okulärbesiktning av bostadens status angående problem med fukt, lukt, störande ljud eller ohyra. Även brandvarnaren kontrolleras/byts ut av sotaren vid besöket.

  Inför sotarens besök ska hyresgästen plocka undan runt köksfläkten och runt ventilationsdonet i badrummet/köket.

Mina sidor
 • På vår webbplats www.lkf.se hittar du massor av värdefull information.

  Där kan du också logga in på din personliga sida via Mina sidor.  På Mina sidor kan du enkelt göra en felanmälan, beställa HLU, titta på uppgifter om din hyra, anmäla dig till bokön, annonsera om bostadsbyte med mera.

  Om du flyttar internt inom LKF och redan har inloggningsuppgifter till Mina Sidor kan du fortsätta att använda samma inloggningsuppgifter.

Moped
 • Se Motorfordon.

Motorcykel
 • Se Motorfordon.

Motorfordon
 • Du får inte köra bil eller andra motorfordon i våra bostadsområden. När du flyttar in eller ut kontakta din bovärd för ett infartstillstånd.

  Motorfordon får endast parkeras och förvaras på anvisad plats.

Målning
 • Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförbara åtgärder i din lägenhet.

  Allt arbete som du utför i lägenheten skall utföras fackmannamässigt. Tänk på att du i samband med att du flyttar kan bli ersättningsskyldig om det uppstår kostnader för att återställa det du gjort.

  Se även Förändringsarbeten.

Nycklar
 • Du hämtar nycklar till din nya lägenhet hos områdesvärden på ditt områdeskontor, i samband med att du flyttar in i din lägenhet. Du får då tre stycken nycklar till ytterdörrens cylinderlås, tre till niotillhållarlåset och, om det behövs sådana, nycklar till gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga och källare. Om det finns bokningskolv till tvättstugebokning får du även en nyckel till den. Samtliga nycklar skall kvitteras av dig. 

  Om du hyr en garageplats eller ett extraförråd kvitterar du också ut nycklar till dessa på områdeskontoret.

  Tappar du bort en nyckel ska du vända dig till en auktoriserad låssmed som hjälper dig att öppna dörren. LKF har inga huvudnycklar och kan inte hjälpa dig att öppna dörren.  Du måste själv betala för låssmedens arbete. Därefter kan du välja att endast beställa extranycklar hos din områdesvärd eller om du direkt vill göra ett låsbyte.

  Flyttar du ut ur lägenheten blir du skyldig att betala för ett låsbyte oavsett om du har beställt nya nycklar eftersom alla originalnycklar då inte finns kvar.

  Är du i behov av extra nycklar till lägenheten måste du meddela områdesvärden detta. Då skickar områdesvärden en beställning till den låsfirma som LKF anlitar. När nyckeln är färdig får du kvittera ut den på områdeskontoret. Kostnaden för extranyckeln debiteras i efterhand på din hyresavi.

  När du flyttar skall du återlämna samtliga nycklar på områdeskontoret. Alla nycklar skall vara originalnycklar. Om du inte kan återlämna alla nycklar, får du betala för låsbyte enligt gällande prislista.

  Om du behöver köra in i bostadsområdet i samband med inflyttning och det finns en avstängningsbom vid infarten, kan du behöva låna en bomnyckel. Hör med din områdesvärd.

  Kommer du överens med LKF om att vi skall få tillträde till din lägenhet, till exempel för att utföra en reparation eller liknande, måste vi också komma överens om att du eller någon som representerar dig är hemma och kan släppa in oss. LKF har inga huvud- eller servicenycklar.  Överenskommelse kan du träffa med din områdesvärd eller med reparatör.

Ohyra
Områdesvärd
 • På varje bostadsområde finns ett områdeskontor och en områdesvärd, som hjälper dig med frågor i ditt boende som till exempel trivsel- eller skötselsärenden.

  Områdesvärdarna är tillgängliga för våra hyresgäster under en stor del av arbetsdagen. Här hittar du kontaktuppgifter vill våra områdesvärdar.

Områdestekniker
 • Områdesteknikern arbetar med olika former av reparationer i lägenheterna.

Ormar
 • Giftiga ormar och spindlar är förbjudna i LKFs lägenheter och lokaler.

Parabol
 • I texten nedan används ordet antenn för parabol och antennanläggning.

  Enligt hyresavtalet får du inte sätta upp antenn utomhus utan tillstånd från hyresvärden. Tillståndet ska vara skriftligt. Du är också skyldig att följa myndighetsföreskrifter och söka de myndighetstillstånd, t ex bygglov, som krävs.

  Om du får tillstånd av LKF att sätta upp en antenn ska du följa nedanstående råd och anvisningar vid montering:
  #En antenn ska vara uppsatt på ett sådant sätt att den inte riskerar att skada personer eller egendom. Därför är det inte acceptabelt med antenner som till exempel monterats i fasaden eller på balkongräcket.
  #Antennen ska monteras på ett stabilt, fristående stativ. Stativet får inte vara fastsatt i fastigheten och antennen får inte sticka utanför balkongräcket.
  #Antennen får inte försämra grannars utsikt.
  #Om du drar kabel mellan parabolen och annan utrustning får inte dörrar, fönster och andra byggnadsdelar påverkas eller förändras.
  #Du ansvarar för och bekostar installation, skötsel och underhåll av antennen och den utrustning som hör till.
  #När vi ska reparera eller underhålla fastigheten och antennen då behöver tas bort, ansvarar du för att det sker och för alla de kostnader en nermontering och eventuell återuppsättning kan medföra.

  Du ansvarar för all person- och sakskada som antennen orsakar. Kontrollera att din försäkring täcker detta.

  Vid avflyttning ska du på egen bekostnad ta bort antennen med all tillhörande utrustning.

Parkeringsplatser
 • Du kan hyra parkeringsplats av LKF. Kontakta din uthyrare för mer information om parkeringsplatser eller garage.

  Parkeringsplatser för besöks- och handikappsparkering får endast användas av besökare till bostadsområdet. All parkering inom bostadsområdet ska ske inom markerad plats.

  Villkor för parkering finns skyltat. Bryter du mot dessa villkor kan det leda till att du måste betala en kontrollavgift.

Parkettgolv
 • Se Golv.

Persienner
 • Persienner tillhör aldrig lägenheten. Du ansvarar själv för underhållet av dem och att de tas bort vid avflyttning. Du kan också komma överens med den inflyttande hyresgästen att hon/han tar över persiennerna.

Produktnummer
 • Vid felanmälan ska du uppge serie- eller produktnumemr på dina vitvaror. Du hittar dem här på dina maskiner.

Rökning
 • Du får röka hemma eller utomhus. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning är förbjuden i tvättstugor, källare/vind, loftgångar och trapphus på grund av brand- och allergirisk.

  Om du röker på din uteplats eller balkong får röken inte gå in i annan lägenhet. Om du röker på gården tar du själv hand om dina fimpar.

  Självklart kastar du inte ut fimpar från balkongen.

Serienummer
 • Vid felanmälan ska du uppge serie- eller produktnumemr på dina vitvaror. Du hittar dem här på dina maskiner.

Skadedjur
 • Exempel på skadedjur är olika typer av baggar, silverfiskar, myror, möss, mal, pälsängrar, getingar, kackerlackor och vägglöss.

  Många skadedjur trivs inte i rena och torra ytor. Förvara alltid livsmedel så torrt och kallt som möjligt. Gå regelbundet igenom dina livsmedel för att försäkra dig om det inte finns några skadedjur.

  Skulle du ändå drabbas av skadedjur i ditt kök kan du göra följande:
  #Kasta alla matvaror som har varit angripna och släng soppåsen genast.
  #Töm skåpet och ta bort eventuellt hyllpapper.
  #Rengör alla lådor och hyllor noga, gärna med dammsugare och våt trasa.
  #Kom ihåg att kasta den dammsugarpåse du har använt.

  Om du fortfarande har kvar skadedjur efter städning och rensning eller om du hittar andra skadedjur i din lägenhet eller i fastigheten, ska du genast ta kontakt med saneringsföretaget Nomor. HÄR GÖR DU DIN SKADEANMÄLAN.

  Du kan också kontakta Nomor på telefon 0771-122 300 eller e-post order@nomor.se.  Läs  mer på www.nomor.se

Skador
 • Om du drabbas av skador på din egendom i din bostad, exempelvis vid brand eller vattenskador, anmäler du skadorna på din egendom till ditt försäkringsbolag där du tecknat din hemförsäkring. LKFs egna försäkringar täcker endast skador på själva fastigheten. LKF tar exempelvis kostnaden för fuktskador vid droppande element eller läckande vattenledningar under förutsättning att du själv inte har orsakat skadan och att du omgående meddelat felet till LKF.

  Om du upptäcker skador i din bostad eller i fastigheten är du skyldig att rapportera till LKF. Felanmäl på www.lkf.se/minasidor eller kontakta oss på telefon: 046-35 86 00.


Sopsortering
 • Se Källsortering.

Sotare
 • Inför den obligatoriska ventilationskontrollen och sotarens besök ska hyresgästen plocka undan runt köksfläkten och runt ventilationsdonet i badrummet/köket.

  Mer information hittar du under MIBB.

Spindlar
 • Se Husdjur.

Spisar
 • LKFs spisar har som regel ett spislås där strömmen till de olika funktionerna till spisen kan brytas. Om spisen inte fungerar men all annan elförsörjning fungerar i lägenheten är spislåset troligen aktiverat.

  Vid felanmälan av en spis kommer du att uppmanas att kontrollera om spislåset är aktiverat. Vid en jourutryckning, där felet enbart är ett aktiverat spislås, kommer du som hyresgäst att få betala
  kostnaderna för jourutryckningen.

Strömavbrott
 • Om strömmen försvinner ska du stänga av den elapparat, som du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringar och byter den som har gått sönder eller slår till automatsäkringen. Om du har jordfelsbrytare ska du även se till att den är påslagen. Om du kontaktar jouren utan att ha kontrollerat om du har jordfelsbrytare så måste du själv betala kostnaderna för jourutryckningen.

  Vissa lägenheter (ofta radhus) har även huvudsäkringar som sitter tillsammans med elmätaren i ett fasadskåp. Se till att du har reservsäkringar hemma och kontrollera alltid säkringsstorleken innan du sätter in en ny säkring.

Störningar
 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Det viktigaste av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.

  De flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensam pensionär och så måste det få vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Vi ska samtidigt inte behöva acceptera för höga ljudnivåer, varken på dagarna eller på nätterna.

  Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och musikanläggning, spel från musikinstrument, högljudd fest och annat oväsen samt djur som inte sköts tillfredsställande. Du som hyresgäst ansvarar också för att dina familjemedlemmar, gäster och inneboende inte uppträder störande.

  Den som vid upprepade tillfällen, trots påpekande, stör sina grannar kan bli uppsagd. 

  Vad kan jag göra om jag blir störd?

  • Tala med grannen eller kontakta din områdesvärd. 
  • Akuta ärenden kvällar, nätter och helger: JOURTELEFON 040–676 93 79

  Vad kan jag göra för att undvika att störa?

  • Håll en dämpad ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00.  De flesta vill ha nattro.  
  • Tänk på att TV:ns och musikanläggningens ljud ska vara inställt på en lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare. Bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen. Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dator/TV-spel. 
  • Försök att undvika att slå igen hiss- eller trappdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum.
  • Informera grannarna i god tid innan du har fest. 
  • Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen som trapphus, hiss och tvättstuga
  • Du får lov att ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Är du borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren.
  • Din hund eller katt skall vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och när du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.
  • Ta hänsyn till dina grannar när du grillar på din uteplats. Flytta grillen så långt som möjligt ut från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. Har du balkong får du endast använda elektrisk grill.

   

Tapetsering
 • Du har rätt att tapetsera och måla själv. Om du gör det och avstår från HLU får du en underhållsrabatt. Se HLU och Underhållsrabatt. Men det krävs att du gör arbetet ordentligt och fackmannamässigt. Felaktiga arbeten kan medföra att du blir ersättningsskyldig. Tala med din bovärd om du har frågor.

  Tips vid tapetsering        
  Riv bort lös tapet runt tak, socklar och foder. Slipa, skrapa eller hyvla skarvarna samt spackla ut ojämnheter med sandspackel.

  Slipa därefter väggarna. Sitter tapeten dåligt, till exempel med flera lager, ska den blötas och skrapas ned helt. Större hål lagas med gips. Ojämnheter spacklas med sandspackel.

  Dela alltid tapeten i hörn. Vik tapeten någon cm in över hörnet. Häng därefter andra delen av våden i lod. Börja alltid tapetseringen åt båda hållen från fönstret där ljuset kommer från.

  Tänk på att det lätt blir fläckar på tapeten om du ligger eller sitter och lutar huvudet mot väggen.

  Du får inte sätta upp tapet på målade ytor, till exempel på målade väggar i kök. Andra målade ytor är till exempel luckor och dörrar.

Telefon
 • I de flesta bostadsområden finns möjlighet att koppla in fast telefon i koppartrådsnät via ett vanligt telefonjack.

  Men i bostäder byggda efter 2005 finns inte längre det traditionella kopparnätet, som har använts för telefoni i över 100 år. I stället kan du som hyresgäst välja mellan telefoni i LKFs eget bredbandsnät eller i kabelTV-nätet. De båda näten ger dig som hyresgäst ökade valmöjligheter. Du kan använda din vanliga telefon och du kan ta med dig ditt nuvarande telefonnummer.

  Telefon via kabelTV-nätet: www.comhem.se
  Telefon via bredbandsnätet: www.viaeuropa.se

  Observera att telefoni via kabelTV- och bredbandsnät inte fungerar vid strömavbrott. Om det blir strömavbrott rekommenderar vi att du använder mobiltelefon.

Tillval
 • LKF vill hålla en god underhållsstandard i bostäderna. Med tillval får du ett personligt inflytande över underhållet i din lägenhet. Du har möjlighet att välja vitvaror, golv, köksluckor, med mera. Tillval innebär en merkostnad.

Torkrum
 • Se Tvättstuga.

Trapphus
 • Se Allmänna utrymmen.

Trappstädning
 • Trappstädning sker en gång per vecka.

Trädgård
 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din trädgård. Trädgården ska hållas i ett bra skick.  Kontakta din områdesvärd om du är osäker på vad din trädgård omfattar. Du är också ansvarig för snöröjning av din entré och i vissa fall loftgångar och trappor. Läs i ditt hyresavtal vad som gäller för dig.


TV
 • Det finns analogt och digitalt TV-utbud från Com Hem i LKFs bostäder förutom i Veberöd och Revinge.

  Com Hems analoga grundutbud ingår i hyran. Det innebär att du kan se kanalerna i alla dina tv-apparater utan digitalbox. I hyran ingår också Digital-TV Small. Mer information hittar du på www.comhem.se

  TV i Veberöd och Revinge
  I Veberöd finns Romelebygdens Kabel-TV AB. För mer information gå in på deras webbplats www.veberod.com

  Bor du i Revinge kontaktar du Connect TVs kundservice på telefon 040-615 00 00.

Tvättmaskin
 • Om du har planer på att köpa och installera en tvättmaskin, kontakta först din bovärd för att få tillstånd och eventuella anvisningar.

  Generellt gäller följande:
  Tvättmaskin ska installeras i badrummet eller i särskilt tvättutrymme.
  Installationen ska utföras av en fackman och alla elinstallationer ska utföras av en behörig elektriker. 

  Tips! Vid köp av egen tvättmaskin se till att få en maskin med ordentlig centrifugering (1000 varv eller mer) så torkar tvätten fortare och du får inte så mycket fukt i lägenheten.

  Se även Tillval eller Vitvaror.

Tvättstuga
 • Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick som du själv önskar finna den i.

  Hur du bokar tvättid framgår av instruktioner vid tvättstugan. I tvättstugan finns städutrustning och information om vad det är viktigt att tänka på:
  #Bokade tider ska hållas.
  #Torka golv, maskiner och bänkar.
  #Ta bort luddrester från torktumlaren.
  #Gör rent i tvättmedelsfacken.
  #Töm papperskorgar.

  Husdjur får inte vistas i tvättstugan och det är inte tillåtet att röka.

  Anmäl fel till på tvättmaskinen på lkf.se/minasidor eller kontakta din bovärd.

  Torkrum finns i anslutning till vissa tvättstugor. Mangelrum finns i vissa tvättstugor i våra bostadsområden. För information, kontakta din bovärd .

Uppsägning
 • Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligt och kan lämnas in på våra kontor på
  Lilla Tvärgatan 21 eller Magistratsvägen 23 i Lund. Du kan också skicka in uppsägningen till LKF, Box 1675, 221 01 Lund.

  Uppsägningstiden är tre månader för bostäder.

  Uppsägningstiden för garage och p-platser framgår av ditt hyresavtal.

Utelåst
 • Se Nycklar.

Uteplats
 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din uteplats. 

Uthyrare
 • Ansvarar för uthyrning av lägenheter, parkeringsplatser/garage och förråd. Handlägger andrahandsuthyrningar och lägenhetsbyten. Handlägger allmänna frågor om hyresavtal. Arbetar på kontoret på Lilla Tvärgatan 21.

Vatten
 • Var sparsam med vatten. Låt inte vattnet stå och rinna. Lämna inte vattenkranen
  öppen även om vattnet är avstängt. Om en kran droppar, toaletten rinner eller du upptäcker läckage någonstans i lägenheten eller i fastigheten i övrigt ska du anmäla felet så fort som möjligt.  Detta gör du enklast på lkf.se/minasidor eller genom att kontakta din bovärd.

  Spola varmvattnet några minuter före användning när du flyttar in eller varit borta en längre tid från din lägenhet. Då spolas avsvalnat vatten ut. Kontakta din bovärd om du tycker att vattnet har för låg temperatur. Dessa enkla åtgärder förhindrar spridning av bakterier.

  Om du har en vattenutkastare, ta bort slang och kopplingar innan frosten kommer.
  På en del bostadsområden förekommer mätning av din vatten-/varmvattenförbrukning.

  Se även VÄRME.

Vattenskada
 • Ta omedelbart kontakt med din områdesvärd om du råkar ut för en vattenskada.

  Om områdesvärden inte är tillgänglig, kontakta Felanmälan på 046–35 86 00, vardagar 7–16.

  Vid akuta skador på kvällar eller helger, ring  LKFs jour via SOS Alarm på telefon 040-67 69 379.

  Ta vid behov kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ventilation
 • Ventilationen i din bostad gör att luften inomhus byts mot luft utifrån. Det är nödvändigt med luftombyte för att leda bort fukt, lukt och föroreningar från din inomhusmiljö. Ventiler och don ska alltid vara öppna och rengöras minst två gånger om året. När ventiler och don är öppna fördelas värmen bättre i lägenheten.

  Om du har spiskåpa ska du ta ner och rengöra filtret flera gånger om året. Filtret kan diskas för hand eller i diskmaskin.

  Det är bra för inomhusklimatet att vädra regelbundet under korta stunder. Speciellt på vintern är det viktigt att vädra rätt: så mycket öppet som möjligt under en kort stund så att värmen inte försvinner helt från lägenheten. Vädra även gärna i badrummet efter duschning. Ha gärna badrumsdörren
  öppen en stund. Rengör också frånluftsdonet i badrummet regelbundet.

  Se även Badrum.

Vind
 • Se Förråd.

Vitvaror
 • Med vitvaror menas kyl, frys, spis, fläkt, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. För befintliga vitvaror i din lägenhet finns bruksanvisningar.

  Se även Tillval och Tvättmaskin.

Vädring
 • Se Ventilation.

Värme
 • De flesta av LKFs lägenheter har varmhyra. Det innebär att kostnaden för värme och varmvatten ingår i hyran. I en del fastigheter betalar man kallhyra. Om hyresgästen har kallhyra beror det oftast på att området inte har fjärrvärme. I stället installeras vanligtvis effektiva frånluftsvärmepumpar och gaspannor i varje lägenhet. Hela kostnaden för gas eller el hamnar då på hyresgästen som har eget abonnemang hos leverantören.

  I en del av LKFs fastigheter finns även individuell mätning av värme och varmvatten. För individuell mätning av värme och varmvatten finns två olika system: individuell värmemängdsmätning och komfortvärme.

  Vid individuell värmemängdsmätning mäter man värme och varmvatten som tillförs lägenheten. Mätningen pågår under hela året och mätaravläsning och debitering sker månadsvis eller en gång om året. Ibland betalar hyresgästen en preliminär avgift varje månad. Avgiften gäller en beräknad kostnad som sedan justeras mot verklig värme- och varmvattenanvändning.

  Det andra mätsättet kallas komfortvärmemätning och innebär att rumstemperaturen mäts.  21°C ingår i hyran. Om rumstemperaturen är högre än 21°C får du betala en avgift. Om temperaturen är lägre än 21°C får du tillbaka pengar. Temperaturmätningen pågår under uppvärmningssäsongen 1/10-30/4. Ingen registrering sker om utomhustemperaturen någon gång under dygnet är +12° eller högre. Rumstemperaturen mäts med givare i sovrummen och vardagsrummet och data skickas fyra gånger i timmen till en centralenhet som sitter i lägenheten. De 16 högsta rumstemperaturerna under dygnet räknas bort. Det minskar risken att aktiviteter i lägenheten som alstrar värme ska påverka uppvärmningskostnaden.

Ändringsarbeten
 • Se Förändringsarbeten.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg