Hyra

Din hyra ska betalas i förskott varje månad. Förfallodagen är alltid den sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. LKF skickar ut hyresfakturor omkring den 20:e (eller närmast efterföljande vardag) varje månad. Den som inte betalar i tid riskerar att förlora hyresrätten och bli avhyst från lägenheten.

LKF kan behöva fakturera dig sådant som ligger utanför hyran, exempelvis beställning av extranycklar, parkeringstillstånd, tidigarelagt underhåll med mera. Beloppen läggs då på nästkommande hyresfaktura.

Du kan välja att betala din hyra via internetbank med autogiro eller e-faktura, Privatgirot eller direkt på banken.

Internetbank
Tänk på att uppge rätt OCR-nummer (referensnummer) och bankgironummer (259-2368) när hyran betalas via internetbank. Varje månads OCR-nummer är unikt. OCR-numret finns längst ner till vänster och uppe till höger på hyresfakturan. Ta kontakt med LKF eller logga in på Mina Sidor om du inte har ett OCR-nummer. Under rubriken Min hyra på Mina Sidor kan du få fram uppgift om vad du skall betala samt ditt OCR-nummer. 

Autogiro
Om du vill betala hyran via autogiro dras hyresbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Hyran blir betald i rätt tid och du riskerar inte att få betala påminnelseavgifter. Med autogiro sköter banken betalningen åt dig. På kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen utförts. Du måste börja med att skicka in en blankett för autogiromedgivande till LKF. Du behöver inte kontakta din bank utan det gör LKF. 

Att betala med autogiro är kostnadsfritt. Även om du betalar med autogiro så får du en ny hyresfaktura för varje betalningstillfälle om du inte meddelar annat. Där kan du se vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen blir betalningen inte utförd. Eftersom det inte dras några pengar från ditt konto måste du själv betala in hyran på annat sätt.

Om du har registrerat dig på Mina Sidor kan du logga in där och få reda på hur mycket du ska betala och vilket OCR-nummer du ska använda via Visa min hyra under rubriken Min lägenhet.

Ett autogiromedgivande gäller tillsvidare. Du kan stoppa autogiromedgivandet genom att kontakta din bank. Om du vill byta bank, kontaktar du din nya bank och ber dem flytta över ditt Autogiromedgivande till det nya kontot. LKF har ingen möjlighet att göra några ändringar eller hjälpa dig med detta.

LKF får avbryta din anslutning till autogiro om du vid upprepade tillfällen stoppar betalningar eller inte har tillräckligt med pengar på ditt konto.

Bankgirobetalning på bank mm.
Hyresfakturan kan du även betala direkt på banken, Forex eller andra betalningsställen, tänk då på bankens avgifter, och med Privatgirots betalorder. Använder du inte vår hyresfaktura utan väljer att själv fylla i ett inbetalningskort måste namn, adress och objektnummer anges.

Vårt bankgironummer är 259-2368.

Hyran ska enligt Hyreslagen betalas i förskott senast sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. Det innebär att hyran för till exempel februari ska vara betald sista vardagen i januari.

Observera att du är skyldig att betala hyran även om du inte har fått någon hyresfaktura. På kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen har utförts. Om du har registrerat dig på Mina Sidor kan du logga in där och få information via Min hyra i vänstermenyn.

De hyresgäster som inte har betalat sin hyra får en påminnelse i början av månaden efter utebliven betalning. Detta medför en extra avgift. Påminnelseavgiften läggs på nästkommande hyresfaktura. För att undvika betalningsanmärkningar och påminnelsekostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Om hyran inte betalas alls, eller vid upprepade förseningar, kan du riskera att förlora din hyresrätt.

Om du av någon anledning inte kan betala hyran i tid är det viktigt att du omgående tar kontakt med LKF och förklara din situation.

E-faktura och e-post
Hyresgäster hos LKF som har internetbank kan få sin hyresfaktura elektroniskt, som e-faktura. Du kan ansluta dig till tjänsten hos de flesta banker i Sverige.

E-fakturan ser ut som den vanliga hyresfakturan och skickas direkt till din internetbank. Allt du behöver göra när e-fakturan presenteras i din internetbank är att godkänna betalningen. Sedan är det klart. Många banker har även tjänsten ”autosignering”. Anmälan till denna både snabba och säkra tjänst gör du via din internetbank.

Även den som betalar sin hyra via autogiro kan välja e-faktura. Då får du inte bara hyresfakturan elektroniskt utan hyran betalas också helt automatiskt. Detta måste anmälas på två olika ställen. För autogiro fyller du i ett medgivande för autogiro som lämnas till LKF. E-faktura anmäler du via din internetbank.

Kontakta din bank om du har några frågor angående anmälan till e-faktura.

Vill du ha din hyresfaktura via e-post meddelar du detta till LKF.

Till våra företagskunder/hyresgäster kan vi erbjuda svefaktura (vi använder oss av InExchange Factorum AB:s tjänster)  och e-post.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg