Mäster Knuds väg • Meddelande

  Anders Svensson – Områdesvärd

  Jag arbetar med trivsel- och skötselfrågor och svarar på frågor kring ditt boende. Jag utför lägenhets-besiktningar och hanterar eventuella störningsärenden.

  Telefonnummer:
  046-3585 54
  Besöksadress:
  Bondevägen 7 A, 247 54 Dalby


Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg