Välkommen till våra miljösidor!


För oss på LKF är miljöarbetet en central del av vår verksamhet, och vårt mål är att erbjuda våra hyresgäster bra bostäder med hög standard på både inom- och utomhusmiljön.

Miljöarbetet sker i både smått och stort. Det kan handla om att tillhandahålla tryckluft till cyklar eller att byta till miljömärkt fastighetsel. I det större perspektivet görs stora ansträngningar för att minska den totala förbrukningen av el, värme och vatten – utan att för den skull minska boendekvaliteten.

Att bättre se till miljöfrågorna vid nybyggnationer är ett högt prioriterat område. Vi strävar efter att ställa samma krav på våra entreprenörer när det gäller ekologiskt och hållbart resursutnyttjande som vi ställer på oss själva.
Här hittar du information om allt möjligt som rör miljöfrågor, från din inomhusmiljö, hur du kan sänka dina månadskostnader, till vad som händer med ditt matavfall.

Kolla gärna igenom våra olika tips och broschyrer och dela gärna med dig om du själv har ett bra miljötips! 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg