Sortera rätt

Sortera rätt

Alternativet till återvinning är förbränning och deponering av resterna. Detta innebär att resurser utvinns, fraktas, förbrukas och samlas på en deponi. Deponier är inte hälsosamma, varken för människan eller för miljön, och är heller inte ett hållbart alternativ på lång sikt ur resurssynpunkt.

Det mesta avfall går att lämna i LKFs miljöhus eller UWS-behållarna, till och med mindre förpackningar av farligt avfall, och vår sorteringsguide hjälper dig att sortera rätt om du är osäker. 

Elektronik, grovavfall och stora förpackningar av farligt avfall måste dock köras till en återvinningscentral, adresser till dessa hittar du nedan!  
 

Vill du veta mer?

På Avfall Sveriges hemsida finns information om avfallshantering och avfallstrenden i Sverige:

Återvinningscentraler i Lunds Kommun

  • Lund – Gastelyckan, Kalkstensvägen
  • Lund – Gunnesbo, Traktorvägen
  • Genarp - Kamrergatan
  • Veberöd - Truckvägen

 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg