Sortera rätt

Sortera rätt

Endast 0,8 % av hushållsavfallet i Sverige hamnade på soptippen under 2013 vilket är en jättebra siffra. Det innebär att vi källsorterar bra och tar vårt ansvar.  Men det finns alltid mer att göra och nästa steg är att minska vår avfallsmängd. Köp refiller när det är möjligt och sätt upp en ”Nej tack till reklam”-skylt på din brevlåda så är vi redan på god väg. Och fortsätt att källsortera så klart!

Visste du att ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd? Eller att 95 % energi sparas vid återvinning av metall, jämfört med nytillverkning? Om vi hjälps åt och alla sorterar rätt kan faktiskt allt metall- och glasavfall återvinnas hur många gånger som helst, samtidigt som papper, kartong och andra resurser som inte kan återvinnas lika många gånger ändå återvinns maximalt.

Alternativet till återvinning är förbränning och deponering av resterna. Detta innebär att resurser utvinns, fraktas, förbrukas och samlas på en deponi. Deponier är inte hälsosamma, varken för människan eller för miljön, och är heller inte ett hållbart alternativ på lång sikt ur resurssynpunkt.

Det mesta går att lämna i LKFs miljöhus, till och med mindre förpackningar av farligt avfall, och vår sorteringsguide hjälper dig att sortera rätt om du är osäker.

Elektronik, grovavfall och stora förpackningar av farligt avfall måste dock köras till en återvinningscentral, adresser till dessa hittar du nedan! 

Hur bra är du på att sortera?

Testa dig själv på sopsorteringsspelet från Avfall Sverige!

Vill du veta mer?

Avfall Sveriges hemsida finns information om avfallshantering och avfallstrenden i Sverige:

Återvinningscentraler i Lunds Kommun
Lund – Gastelyckan, Kalkstensvägen
Öppettider: mån-tors 08-20, fre-sön 9-15

Lund – Gunnesbo, Traktorvägen
Öppettider: mån-tors  11-18, fre-sön 9-15

Genarp, Kamrergatan
Öppettider: ons 16-19, lör 7.30-11.30
Stängt på helgdagar.

Veberöd,Truckvägen
Öppettider: tis 16-19, lör 13-17
Stängt på helgdagar.  
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg