Farligt avfall

Farligt avfall

Lämna alltid det farliga avfallet på återvinningscentraler! Det kan tyckas att mängden farligt avfall som hanteras i den egna bostaden är liten och inte gör någon större skada om den hamnar bland ordinarie sopor, men att hantera det farliga avfallet på rätt sätt är faktiskt en av de viktigaste miljöåtgärderna som kan göras i hemmet!

Faktaruta

Som det framgår av faktarutan är det inte vidare trevligt att ha farligt avfall runt omkring oss i naturen, varken för oss eller för andra levande organismer. Därför är det oerhört viktigt att produkter med sådana egenskaper tas om hand på rätt sätt.

Visst är det främst industrier som hanterar stora kvantiteter av farligt avfall, men de finns även i mindre mängder i varje hushåll och sammanstaget skulle det få förödande konsekvenser om de hamnade i naturen.

Exempel på farligt avfall är batterier, lampor, lysrör, elektronik, sprayflaskor, nagellack och kemiska produkter.


Frågor och svar om lågenergilampor:

Vad gör man med en trasig lågenergilampa?
Först och främst bör det understrykas att man ska handskas extra varsamt med lågenergilampor och lysrör, och undvika att krossa dem även då man kasserar dem. De innehåller en liten mängd kvicksilver som inte bör spridas i luften eller miljön. Kvicksilvret är olika flyktigt beroende på lampans temperatur. Ju längre en lampa har varit tänd desto flyktigare är kvicksilvret på grund av lampans värme.

Så här städar du upp en trasig lågenergilampa på ett säkert sätt:

När en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

När en varm lampa går sönder
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna.

Behöver jag oroa mig för trasiga lågenergilampor i min närhet?
Nej. Vid enstaka exponering av kvicksilver från lågenergilampor förväntas inga negativa hälsoeffekter eftersom att halten kvicksilver är så liten, endast 1-5 milligram per lågenergilampa eller 5-10 milligram för lysrör. Självklart är det dock bäst att inte utsättas för risken, så använd gärna lågenergilampor men kassera dem utan att krossa dem när de är förbrukade!

Vill du veta mer?

Information från Kemikalieinspektionen om kvicksilver i lampor.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg