Återvinn ditt matfett

Återvinn ditt mattfett

Mat- och stekfett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna som gradvis täpps igen, vilket i olyckliga fall kan leda till exempelvis källaröversvämningar.

Propplösning, avloppsrensning och i värsta fall röjning efter en översvämning innebär mycket extra arbete för områdespersonalen, och vid stora avloppsstopp måste spolbilar spola rent i ledningarna. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken. Ett enkelt sätt att undvika fettproblem i avloppsledningarna är att samla upp matfett i hushållet så långt som möjligt.

•  Friteringsolja från enskilda hushåll samlas upp i en plastflaska, försluts och läggs i kärl för restavfall. 

•  Stekfett från stekpanna och andra kärl kan till exempel hällas i en gammal mjölkförpackning. Kärlet torkas sedan rent med papper. När stekfettet stelnat kan förpackningen läggas bland restavfall tillsammans med pappret från avtorkningen (att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igenkorkade avloppsrör).

På alla våra områdeskontor finns trattar och broschyrer för dig som är intresserad av återvinning. 

Tack för hjälpen, din insats gör stor skillnad!
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg