Matavfall

Vart ska matresterna ta vägen? – I biltanken så klart! När du återvinner ditt matavfall bidrar du dels till att miljövänligare gödsel kan spridas på våra åkrar, och dels till att våra bilar kan drivas av ett miljövänligare bränsle. Vi pratar om biogödsel och biogas!

LKF tillhandahåller i samarbete med Lunds Renhållningsverk möjlighet att sortera matavfall i separata behållare, en möjlighet som gynnar både dig och miljön. Matavfallet som samlas in i Lund skickas till Kristianstads Renhållningsverks biogasanläggning i Karpalund där det genomgår olika biologiska processer som i slutänden resulterar i en högklassig blandning av 97 % metan och 3 % koldioxid, eller lättare uttryckt: biogas.

Denna biogas är utmärkt att driva fordon med, avgaserna innehåller mindre skadliga gaser och partiklar och det samlade resultatet är ett sänkt koldioxid-utsläpp och en mindre klimatpåverkan. Resterna från rötningen kan användas som gödsel till åkrarna.

Matavfallet ska samlas i särskilda papperspåsar som är tillverkade för att klara av visst mått av fukt. För att minimera risken att de trots allt går sönder kan blött matavfall få rinna av i vasken innan det samlas ihop och slängs i påsen. Alternativt kan dubbla påsar användas om man vet att avfallet kommer vara mycket fuktigt, även hushållspapper kan läggas i bottnen på påsen för att samla upp fukt.

På de flesta av våra bostadsområden finns avfallspåsarna i hållare i miljöhusen eller på andra närbelägna platser. Du också kan hämta dem på våra områdeskontor.


Släng inte plast i matavfallspåsen. Det ställer till problem när matavfallet ska malas ned till biogödsel. Det är framförallt viktigt att separera eventuell plastpåse som använts runt matavfallspåsen när den sedan sorteras i matavfallsbehållaren.


 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg