Toppkollage

Vårt miljöarbete

För oss på LKF är omsorg om miljön en naturlig del av förvaltningen, och de som bor och arbetar hos oss ska vistas i en god inom- och utomhusmiljö. För att få förändring och förbättring räcker det ofta inte med att följa gällande miljölagar och krav – vi behöver ibland gå längre och inför därför ständigt miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.


LKF har de senaste 10 åren arbetat efter ett strukturerat miljöledningssystem som är baserat på ISO 14001 (internationell standard). Vart tredje år blir vi reviderade av en extern miljörevisor och efter godkänd revision erhåller vi ett diplom som utfärdas av Lunds kommun. För att få diplomet krävs det att vi följer kraven i vårt miljöledningssystem samt att vi ständigt aktivt arbetar för att förbättra oss och för att minimera vår miljöpåverkan. 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg