Toppkollage

Vårt miljöarbete

För oss på LKF är omsorg om miljön en naturlig del av förvaltningen, och de som bor och arbetar hos oss ska vistas i en god inom- och utomhusmiljö. För att få förändring och förbättring räcker det ofta inte med att följa gällande miljölagar och krav – vi behöver ibland gå längre och inför därför ständigt miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet. Som medlem i SABOs Skåneinitiativet har vi exempelvis åtagit oss att sänka vår energiförbrukning med 20 % till 2016 (basår 2007), vilket vi jobbar hårt på att uppnå! 

LKF har de senaste 10 åren arbetat efter ett strukturerat miljöledningssystem som är baserat på ISO 14001 (internationell standard). Vart tredje år blir vi reviderade av en extern miljörevisor och efter godkänd revision erhåller vi ett diplom som utfärdas av Lunds kommun. För att få diplomet krävs det att vi följer kraven i vårt miljöledningssystem samt att vi ständigt aktivt arbetar för att förbättra oss och för att minimera vår miljöpåverkan. Se diplomet här.

Miljöarbetet på LKF baseras på vår mest betydande miljöpåverkan, vilket speglas i vår miljöpolicy och som i sin tur ligger som grund för våra miljömål och rutiner. Under denna flik kan du läsa mer om vilka våra miljömål är och hur vi arbetar för att uppnå dem samt hur vi jobbar efter vår miljöpolicy. Titta gärna igenom våra samarbeten också, kanske hittar du något som även du som hyresgäst har nytta av där.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg