72Kvadrat 2 2018

72 KVADRAT

72 KVADRAT är vår kundtidning - och den genomsnittliga storleken på en lägenhet i vårt fastighetsbestånd . I 72 KVADRAT kan du läsa om nyheter, aktiviteter, reportage om hyresgäster, miljötips, nybyggnation och annat som kan vara bra att känna till för dig som hyresgäst.

72 KVADRAT kommer ut två gånger per år och delas ut i samband med hyresavin i maj och november. 

Hör gärna av dig till oss med synpunkter på tidningen eller om du har tips på något som du vill att vi ska skriva om i nästa nummer. Maila oss på 72kvadrat@lkf.se eller skicka ett brev till LKF, Box 1675, 221 01 Lund. Märk kuvertet "72 KVADRAT".
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg