Årets sommarjobbare

Varje sommar erbjuder vi ett stort antal ungdomar sommarjobb. Det skapar möjligheter att få arbetslivserfarenhet och prova på nya arbetsuppgifter samtidigt som vi inom allmännyttan får möjlighet att visa vilka olika yrken vi kan erbjuda.

   

Nikita sommarjobbar som fastighetsarbetare 

Vad fick dig intresserad av att sommarjobba på LKF?
Jag tycker mycket om att vara ute och vara fysiskt aktiv. Under terminerna sitter man inne så mycket med sina studier och då kan det vara skönt att få vara ute och jobba under sommaren. 

 

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
Jag påbörjar min dag med att gå soprundan dvs. tittar så att det inte finns sopor eller något annat avfall utanför soptunnorna. Det finns tre sopstationer och under tiden man förflyttar sig till varje plockar man skräp på vägen om det finns. Hinner jag bli klar innan frukost som man har mellan 9.00-9.30 påbörjar jag att rensa ogräs i rabatter.

Efter frukost fortsätter jag rensa ogräs där jag slutade. Det blir ibland att dra upp ogräs för hand och ibland skyffla. Allt beror lite på vad det är för växter och hur jorden är. Därefter krattar jag ihop allt.

När lådan i trehjulingen är full av ogräs cyklar jag till platsen där man kan kasta allt trädgårdsavfall. När jag är klar med ena rabatten cyklar jag vidare till nästa och utför samma process, dra, skyffla och kratta, tills det blir lunch som är mellan 12.00-12.30.

När lunchen är klar fortsätter jag där jag slutade innan lunch. Det är roligt att arbeta som fastighetsskötare. När man är klar med en rabatt blir det så fint och man kan känna sig nöjd med sitt arbete. Man ser snabbt ett resultat. Jag avslutar dagen med att tömma lådan med ogräs och tittar till soptunnorna.

 Vad gör du under terminerna?
Till hösten kommer jag att studera min sista termin på Förskollärarutbildning och min andra termin på Bibliotekarieutbildningen. 


   

I sommar hyr Sanna ut LKFs lägenheter

Vad fick dig intresserad av att sommarjobba på LKF?
Jag ville hitta ett sommarjobb inom fastighetsbranschen där jag kunde få nytta av mina kunskaper från studierna och samtidigt lära mig mer. 

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
Under en dag tar jag emot uppsägningar, erbjuder visningar och bokar in kontrakt. Dagarna består av mycket kundkontakt, främst med sökande till LKF’s bostäder men även med befintliga hyresgäster som har frågor kring sitt boende.

Genom att arbeta som uthyrare har jag även fått en större inblick i företagets olika områden.

Vad gör du under terminerna?
Efter sommaren påbörjar jag mitt sista år på Fastighetsföretagandeprogrammet vid Malmö högskola.


   

Amelie sommarjobbar som lokalvårdare

Vad fick dig intresserad av att sommarjobba på LKF?
Inför sommaren ville jag hitta ett sommarjobb där jag skulle slippa sitta stilla, samtidigt som jag ville få en större inblick i någon bransch. Att jobba som lokalvårdare på LKF passade då jättebra eftersom jag då både fick med bostads- och städbranschen, samtidigt som LKF kändes  som en seriös arbetsgivare med starka värderingar.

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
En typisk arbetsdag för mig börjar alltid med att jag går ner i städförrådet för att hämta min städvagn. Sen städar jag en trappuppgång i taget tills det är dags att gå ner till städförrådet igen och tvätta alla använda moppar. Det är roligt att se alla människor i rörelse till och från sina hem och att hålla deras omgivning hemma ren och fin.

Vad gör du under terminerna?
Till hösten ska jag börja läsa till civilingenjör, teknisk design vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Jag känner att erfarenheterna jag får med mig från att städa hos LKF kommer att vara väldigt värdefulla när det senare kan bli aktuellt för mig att produktutveckla för den här branschen.


                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

 

Adnan håller koll på våra fakturor i sommar

Vad fick dig intresserad av att sommarjobba på LKF?
Då jag i nuläget läser ekonomi, var jag intresserad av att hitta en sommaranställning där jag kunde få testa på de kunskaperna jag erhållit genom studierna, samtidigt som jag kunde bygga på en hel del nya erfarenheter.

Jag upplevde att LKF kunde erbjuda mig just detta. Utöver det så fastnade jag för de fyra värdeorden som LFK står för, nämligen: Mänsklig, Pålitlig, Långsiktig och Utvecklande. Detta anser jag vara nyckelfaktor för LKF och deras framgång och är även fyra ord som jag själv försöker aspirera efter.

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
På morgonen och förmiddagen sitter jag alltid och tar hand om den dagliga inströmningen av fakturor. Jag tar in dem, behandlar dem och skickar sedan vidare dem som de berör. Detta måste göras varje dag då det är viktig att alla på företaget får sina fakturor i rätt tid och rätt plats! På eftermiddagen blir det att jag tar hand om en del av bokföringen.

Jag får även göra en del inventarieanalys där jag bland annat sitter och utagerar gamla inventarier och för in dem i bokföringsordrar.

Jag har även fått fungera som en lätt avlastande faktor för HR-avdelningen där jag bland annat sitter och arbetar kring företagets intranät. Även om jag främst är till som avlastning för ekonomiavdelningen, så tycker jag att det är väldigt roligt att jag får ta del av en hel del olika arbetsuppgifter med en relativt stor variation. På köpet har jag även fått lära mig väldigt mycket om LKF och hur deras organisation fungerar.

Vad gör du under terminerna?
Jag är en heltidsstudent på Högskolan Kristianstad, där jag nu till hösten skall läsa mitt tredje och sista år på ekonomiprogrammet. Under föregående två terminer jobbade jag även vid sidan av som ekonomistudent i ett mindre företag och hoppas kunna göra något liknande detta sista läsår.


                                                                                                                                                                                                                 

    Amanda inventerar våra bostadsgårdar


Vad fick dig intresserad av att sommarjobba på LKF?
Jag fick tips om jobbet av min vän Rebecka. Vi är båda trädgårdsingenjörer och träffades under utbildningen i Alnarp. Hon berättade om tjänsten som jag tyckte lät spännande!

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
I sommar hjälper jag till med ett projekt där vi inventerar alla LKFs bostadsgårdar. Det innebär sammanfattningsvis att jag åker ut till bostadsgårdarna och inventerar det befintliga växtmaterialet som finns där. Sedan åker jag tillbaka till kontoret och ritar in planerna i datorn och skriver eventuella kommentarer kring utemiljön.

Vad gör du under terminerna?
Då läser jag vidare till landskapasarkitekt i Alnarp.


                                                                                               

Viktoria jobbar i vår reception

Vad fick dig intresserad av att sommarjobba
på LKF?
Jag ville gärna arbeta i Lund under sommaren och
var nyfiken på hur LKF arbetar. Dessutom har jag
vänner och bekanta som har sommarjobbat på LKF
tidigare.

Hur skulle du beskriva en arbetsdag?
En dag i kundtjänst består av möten och samtal
med människor, främst hyresgäster och eventuellt
blivande hyresgäster. Vi finns tillgängliga via hemsidan,
per telefon och i receptionen, något som bidrar till en
variation i våra arbetsuppgifter.

Personligen uppskattar jag att träffa kunder på plats
och att kunna hjälpa till vid exempelvis kunddatorerna. Arbetsdagen består också av en del kontakt med kollegor genom vilka jag lärt mig mer om hela organisationen.

Vad gör du under terminerna?
Jag läser masterprogrammet i Personal- och arbetslivsfrågor i Lund. Vid sidan av studierna
jobbar jag under terminerna som receptionist på Ekonomihögskolan och träffar många studenter men även andra besökare till universitetet. 

 

 
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg