Dataskyddsombud


Lunds Kommuns Fastighets AB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att företaget följer gällande integritetslagstiftning.

Andreas Persson är utsedd att vara dataskyddsombud i Lunds Kommuns Fastighets AB. Du kontaktar honom enklast antingen per telefon 046-35 86 54 eller mejl andreas.persson@lkf.se.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg