Kundenkät

Kundenkät

Vi är angelägna om att få veta vad våra hyresgäster anser om sitt boende och om oss. Detta hjälper oss att bli en ännu bättre hyresvärd.

Därför genomför vi varje år en kundundersökning genom en enkät, som skickas ut till 1/3-del av våra hyresgäster. Varje hyresgäst får på så sätt möjligheten att uttrycka sina synpunkter vart tredje år.

Under 2014 genomförde vi en ny undersökning. Av cirka 3 000 utskickade enkäter fick vi in drygt 1 800 svar. Tack alla som deltog för de värdefulla synpunkterna.

Undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ge dig ett ännu bättre boende. I foldern KUNDENKÄTEN 2014 hittar du en  sammanfattning av resultatet.Vill du ha ett tryck exemplar finns det att hämta på ditt bovärdskontor.
Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg