Avgrävd kabel på Eddan och Havamal

(2017-03-17)


En styrkabel mellan Havamal och Eddan har tyvärr grävts av.  

Detta påverkar belysningen och entréportarna på både Havamal och Eddan.

Vi arbetar för fullt med att åtgärda felet och beräknar att detta är färdigt under nästa vecka.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg