Bara fördelar med flisning av grenar och ris

(2019-03-05)

Flisning

Det är snyggt, ser naturligt ut och gör bland annat gott för maskarna och jorden.

- Maskarna älskar det, jorden blir luftig. Det minskar också på ogräset, vilket minskar det mekaniska ogräsbekämpningen vi annars måste göra senare, berättar Anette Helgesson som varit initiativtagare på Rådhusrätten för att hyra in en flismaskin.

Flis på marken gör också att vattnet avdunstar långsammare, så vi minskar på vattenanvändningen. Därutöver sparar vi tid när vi kan återanvända materialet på plats.

- Vi har 50 olika ställen med grenar och ris. Vi hade fått köra hundratalsgånger till trädgårdsavfallet. Nu räcker det med 15 minuters arbete på varje plats, så är allt återvunnet, berättar Werner Schott.

Det är första gången vi flisar på området. Blir vi själv, våra hyresgäster och maskarna nöjda med resultatet kommer vi säkerligen att fortsätta med flisning framöver!

Text: Michael SvenssonKontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg