”Bostad först” – gott exempel med samarbete i fokus

(2018-06-29)


Samarbete ger oftast ett gott resultat. I projektet ”Bostad först” har vi, tillsammans med Lunds kommun ett tätt samarbete kring bosociala frågor. ”Bostad först” handlar om att vi tillsammans försöker skapa en långsiktig lösning på boendet, med individens bästa och eget ansvar i fokus.

Läs om Janne som fått en lägenhet genom "Bostad först".Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg