Brand på Kollegievägen

(2018-10-07)

Vi har en brand i en av våra fastigheter på Kollegievägen som påverkar ett antal familjer som bor hos oss. Vi undersöker just nu omfattningen av händelsen och eventuella åtgärder som ska vidtas i samband med detta. 

En trygghetspunkt har öppnats på Maria Magdalena kyrkas församlingshem på Östra Torn i Lund, av Lunds kommun där LKFs personal också finns på plats.

Angående trygghetspunkten på Östra Torn.

2018-10-07, 13.45:
Enligt räddningstjänsten så har inga allvarliga personskador inträffat i samband med branden.

I byggnaden på Kollegievägen finns åtta lägenheter och samtliga är mer eller mindre berörda av branden. Utöver detta är ett gruppboende och en hyresgästlokal berörda i fastigheten. En tillfällig lösning för de som bor i gruppboendet har arrangerats och vi tittar nu på hur vi kan lösa boendet för dem även på längre sikt. Gällande de övriga boende så har de flesta hittat annan tillfällig lösning, men i något enstaka fall kommer vi på LKF tillsammans med Lunds kommun att hjälpa till med kortsiktigt boende.

I dagsläget finns ingen prognos på när våra hyresgäster kan flytta tillbaka.

2018-10-07, 14:40:
Samtliga boende i fastigheten, inklusive det drabbade gruppboendet, har nu fått tillfälliga bostäder. De drabbade hämtar nu sina nödvändigaste tillhörigheter tillsammans med räddningstjänsten. Väktare kommer att finnas kring fastigheten för att bevaka denna samt skapa trygghet och säkerhet i området.

Vi kan i dagsläget fortsatt inte göra en bedömning gällande tidpunkt för uppbyggnad och återflytt, men branden har orsakat omfattande skador och det kommer troligtvis dröja.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg