Eventuellt problem med vissa Com Hem-kanaler från 1 september

(2017-08-30)


Media har i dagarna rapporterat om konflikt mellan Com Hem och Discovery Networks. Discovery äger kanalerna 5, 9, 11 och TLC som ingår i det grundutbud som distribueras till samtliga våra bostäder.

Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster, har bekräftat att man befinner sej i förhandlingar. Båda parter har uttryckt förhoppningar att lösa konflikten.

Bakgrunden är att avtalet mellan de bägge bolagen löper ut 31 augusti.Om man inte enas om ett nytt avtal finns en risk att Com Hem inte äger rätten att distribuera dessa kanaler från och med den 1 september  fram till dess ett nytt avtal har träffats.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg