Fjärrvärmeläcka vid infarten till Karhögstorg

(2019-03-18)

Kraftringen har hittat ett fjärrvärmeläckage vid infarten till Karhögs torg.

Läckaget kommer att grävas fram och detta kan komma att påverka trafiksituationen kring torget.

Jobbet beräknas pågå i cirka 2-3 veckor. Kraftringen jobbar för att försöka lösa detta på ett så smidigt sätt som möjligt. Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg