Flyttkedjeanalys pågår

(2018-07-06)


Vi har bett några studenter från universitetets konsultföretag Lunicore att genomföra en flyttkedjeanalys för våra nyproduktionsprojekt Fossilen, Snickaren och Mineralen. Vi vill bland annat se hur många flyttningar inom Lunds kommun en nybyggd lägenhet ger. En flyttkedja uppstår när man bygger nya bostäder och den som flyttar in i en ny bostad  lämnar en annan bostad efter sig, där någon annan kan flytta in.

Studenterna ringer till dig som har flyttat in i den nybyggda lägenheten och frågar vilken adress du har flyttat ifrån. Sen ringer de till den adressen och frågar varifrån den/de personerna har flyttat, osv. På så sätt kan vi se vilken typ och storlek av lägenheter som ger upphov till flest antal flyttningar, vilket är bra för att skapa en mer rörlig bostadsmarknad  Vi vill bygga bostäder så att så många som möjligt får en bostad och så att vi på bästa sätt tillgodoser olika kategoriers, till exempel ungas och äldres, behov av bostäder.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg