Lunds kommun ger ut gröna obligationer för 750 miljoner kronor

(2017-05-17)


I ett pressmeddelande idag skriver Lunds kommun:

Lunds kommun förstärker nu sitt hållbarhetsarbete med att emittera sin första gröna obligation. Infrastrukturen för spårvägen, LKF:s energieffektiva bostäder och solcellsanläggningar är några av de projekt som bland annat kommer att finansieras av denna gröna obligation.

- Som ledande klimat- och miljökommun tar Lund nu ett ytterligare steg i hållbarhetsarbetet genom att emittera gröna obligationer. Det ger möjlighet till förmånlig finansiering av gröna satsningar i Lund som bland annat hållbara transporter, klimatsmarta bostäder och förnybar energi, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lunds kommun har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras via gröna obligationer. Projekten ska ha inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, utbyte av fossila råvaror, energieffektiva lokaler och bostäder, avfallshantering, vatten- och avloppsvattenhantering, klimatanpassningsåtgärder samt övriga miljöåtgärder. Ramverket har granskats och godkänts av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO som ger Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.

- Syftet med den gröna obligationen är att knyta ihop finansieringen med de gröna projekt som kommunen genomför. Samtidigt ger vi även investerare möjlighet att placera sina pengar i hållbara investeringar, säger Annette Henriksson, finansekonom i Lunds kommun.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler projekt uppmärksammas för investerare, menar miljöstrateg Matz Hagberg:

– Det är fantastiskt att Lund nu tydligt visar upp Lunds många hållbarhetsprojekt också för investerare. Jag hoppas det stärker oss att våga satsa än mer på åtgärder och projekt som minimerar vår miljöpåverkan. Det är helt i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet att näringsliv och finanssektorn spelar en central roll för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, säger Matz Hagberg.

Av denna obligation kommer 500 miljoner kronor att vidareutlånas till LKF för deras gröna projekt inom bostadsbyggande och förnybar energi.

- LKF arbetar för att skapa ett hållbart boende och samhälle. Via Lunds kommuns första gröna obligation finansierar vi några av våra energieffektiva nyproduktionsprojekt samt vår solcellsanläggning som också är Sveriges största på bostadstak. Genom detta visar vi att LKF vill bidra ytterligare till att skapa ett hållbart Lund, säger LKF:s vd Håkan Ekelund.

Lunds kommuns gröna obligation gavs ut i torsdags i samarbete med SEB. Den är på 750 miljoner kronor och löper på 5 år. Bland de investerare som köpt obligationen finns Folksamgruppen, Danske Bank A/S, SPP Storebrand och LF Jönköping. Lunds kommun har kreditbetyget AAA från Standard & Poor’s med stabil utsikt. 

FAKTA 

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt, det vill säga att det lånade kapitalet viks åt finansiering av utvalda projekt. Lunds kommun väljer nu att ge ut (emittera) gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka projekt som kan ingå styrs av ett ramverk som Lunds kommun har satt upp.


Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg