Höjning av hemförsäkringspremien

(2016-11-16)


Från och med den 1 januari 2017 höjer Länsförsäkringar premien med ca 1-2 kronor i månaden på hemförsäkringen. Tilläggsförsäkringarna är oförändrade. 
Läs mer om hemförsäkring här.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg