Hyresförhandlingsavgift

(2019-01-29)


Media rapporterar att LKF har fått en skrivelse från Konkurrensverket, som efter ett tips, ber oss svara på frågor om hyresförhandlingsavgiften.

I skrivelsen från Konkurrensverket står att denna avgift betalas av LKF till hyresgästföreningen. Detta är ett missförstånd.

Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för hyresförhandlingsarbetet. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna -SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna - 12 kronor per lägenhet och månad.

LKF har, enligt gällande lagstiftning, en förhandlingsöverenskommelse med
Hyresgästföreningen Södra Skåne, där vi är överens om att följa de centrala rekommendationerna om avgiftens storlek. Hyresgästföreningen debiterar LKF denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften indirekt genom att den ingår i grundhyran.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg