Hyreshöjning 2018

(2017-10-26)


Från den 1 januari 2018 höjs hyran med 0,73 procent räknat på hela LKFs bostadsbestånd enligt den överenskommelse som gjordes mellan
LKF och Hyresgästföreningen i december 2016. En snittlägenhet på 72 kvm ger en hyreshöjning på cirka 45-50 kronor per månad.

Nyproduktion från de senaste åren får en lägre höjning med 0,23 procent från den 1 januari 2018.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg