LKF - en del i Allmännyttans klimatinitiativ

(2018-11-29)

Deltagare Allmännyttans klimatinitiativ

LKF har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ - där målet är att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilbränslefria senast år 2030 och energianvändningen ska minska med 30 procent.

Genom att exempelvis bygga energi- och klimatsmart, ställa om vår fordonspark till fossilbränslefri och satsa på lösningar för en hållbart boende så kan vi på LKF, tillsammans med de andra bostadsbolagen i Allmännyttan bidra till minskad miljöpåverkan.

 - Att vi på LKF ska vara en del av Klimatinitiativet är en självklarhet för oss -  vi vill bidra till att skapa ett byggande och boende där miljöpåverkan blir så liten som möjligt, menar Fredrik Millertson.

Klimatinitiativet startade hösten 2018 och löper på fram till 2030. Ambitionen är att alla bostadsföretag som deltar gemensamt ska uppnå de övergripande målen för Klimatinitiativet. LKF och de övriga bostadsbolagen inom Allmännyttan kommer även att kunna komplettera med egna mål inom exempelvis förnybar energi och krav på leverantörer.  

- LKF kommer att se över hur vi ska jobba med våra mål, nu höjer vi ambitionen kring klimatfrågan. Vi ska bidra till att skapa ett bättre Lund, avslutar Fredrik Millertson.

 Allmännyttans klimatinitiativ

Fakta LKF och hållbarhetsarbetet
Sedan 2008 har LKF minskat energianvändningen med 21,5% och toppar listan över de bostadsbolag som sparat mest energi

2007 anslöt vi oss till Skåneinitiativet med målet att minska energianvändningen med 20 procent. Mellan 2007 och 2015 har 105 allmännyttiga kommunala bostads­företag gemensamt sparat 17 procent energi.

Vi har ett stort fokus på klimatfrågan och har exempelvis målsättningen att år 2020 vara fossilbränslefria i uppvärmning och egna fordon.

I samband med Klimatinitiativet ska vi även att arbeta för att engagera och skapa förutsättningar för delaktighet för våra hyresgäster samt samverka med våra entreprenörer.

November 2019 är LKF värdföretag för årets Klimat- och engergikick i samverkan med SABO

 Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg