LKF får 60 miljoner i investeringsstöd

(2017-03-20)


Länsstyrelsen i Skåne har fattat beslut om att tilldela LKF statligt investeringsstöd för två av våra pågående byggprojekt. 44,2 miljoner kronor går till vårt stora projekt Fossilen på Södra Råbylund där vi bygger 180 hyreslägenheter och 15,7 miljoner till kvarteret Snickaren på väster med 61 bostäder.

LKF är ett av de första bostadsbolagen i landet som får stödet som lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Vi har även sökt stöd för ytterligare sex pågående och planerade byggprojekt.

Den nu beslutade tilldelningen medför att hyrorna för Fossilen och Snickaren kommer att omförhandlas och sänkas.Kontakta oss

Mottagare
[namn] - [befattning]Önskad kontaktväg